Jeltsin wil meer macht

MOSKOU, 30 JULI. President Boris Jeltsin van Rusland heeft gisteren het Russische parlement opgeroepen hem in een nieuwe grondwet vergaande bevoegdheden toe te kennen, zoals het recht per decreet te regeren en voor een overgangsperiode hoge functionarissen te benoemen.

Tijdens een gesprek met leden van de constitutionele commissie van het parlement, gisteren in het Kremlin, legde Jeltsin een uit acht voorstellen bestaand pakket op tafel. Die voorstellen zouden volgend jaar in de nieuwe grondwet moeten worden verwerkt. Een van de voorstellen betreft de afschaffing van het Volkscongres, het “uitgebreide” parlement dat steeds meer wordt gezien als een overbodig restant van de nadagen van het communisme. Andere voorstellen betreffen het recht van de president decreten uit te vaardigen zonder het parlement vooraf te raadplegen en leden van de regering en persoonlijke vertegenwoordigers in autonome republieken en regio's te benoemen. Jeltsin wil tevens dat het parlement een presidentieel veto slechts met een meerderheid van tweederde ongedaan kan maken; nu is een gewone meerderheid voldoende.

Tijdens zijn overleg met de parlementaire commissie zei Jeltsin, in de kennelijke verwachting dat het door conservatieven gedomineerde parlement weinig zal voelen voor zijn voorstellen, dat ze wellicht in een referendum aan het volk kunnen worden voorgelegd.

De relaties tussen Jeltsin en het parlement zijn al enige tijd grondig verstoord. Jeltsin heeft twee mogelijkheden om de impasse te doporbreken: hij kan het parlement overhalen in te stemmen met een referendum over zijn bevoegdheden, of hij kan dat referendum zelf afdwingen, door een miljoen handtekeningen onder een petitie te verzamelen. Vorig jaar gaf het parlement de president het recht per decreet te regeren en leden van de regering te benoemen; die bevoegdheden zijn echter gebonden aan een limiet, die eind dit jaar afloopt.

Volgens Jeltsin zijn de extra bevoegdheden nodig om de effectiviteit van de uitvoerende macht te vergroten. “Ik denk dat het mijn plicht als president is. De autoriteit van de uitvoerende macht is verantwoordelijk voor de hervormingen”, zo zei Jeltsin gisteren. (Reuter, AP)