Irving (2)

De door Irving gestelde vraag: “Wollt ihr die totale Wahrheit?” betreft geen parafrase op een uitspraak van Hitler, maar van Joseph Goebbels.

Op 18 februari 1943 (kort na de val van Stalingrad) hield laatstgenoemde de berucht geworden rede in het Sportpalast te Berlijn, over de totale oorlogvoering. Tijdens deze rede hield Goebbels zijn publiek een aantal vragen voor waaronder de bekend geworden vraag: “Wollt ihr den totalen Krieg?”

Op alle vragen volgden stormen van bijval en donderend ja-geroep. De uitwerking van deze rede kan gezien worden als een schoolvoorbeeld van massahysterie. Na deze rede pochte Goebbels tegen zijn medewerkers, dat hij het publiek zo dol gemaakt had en gehypnotiseerd, dat hij hen zonder meer had kunnen bevelen met zijn allen uit het raam te springen.

Overigens had Goebbels reeds enkele dagen eerder te Düsseldorf een rede gehouden onder de titel "Wollt ihr den totalen Krieg?' Tijdens deze rede wees hij op het gevaar van de ondergang van de Westerse beschaving door een Russische overwinning, bewerkstelligd door het internationale jodendom. Goebbels dreigde dat Duitsland terug zou slaan “met de totale en radicale uitroeiing en vernietiging van het jodendom”.

    • P. Hoff