IMF wijst bericht over negatief effect EMU van de hand

BRUSSEL, 30 JULI. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in zijn komende verslag over de economische vooruitzichten in de wereld een positief oordeel vellen over de Europese economische en monetaire unie.

Met deze verklaring heeft IMF-directeur Michel Camdessus gisteren afstand genomen van een artikel in het Franse dagblad Libération over het negatieve effect van de EMU op de economische groei in de EG. Libération baseerde zich daarbij op interne computerberekeningen van het IMF. Die zouden er op wijzen dat de EMU de komende vier jaar voor gemiddeld 0,4 tot 0,8 procentpunt per jaar minder groei zal zorgen, afhankelijk van de hoogte van de rente. Daarna zouden de lidstaten pas de vruchten gaan plukken van harmonisering van hun monetair beleid.

Camdessus zei dat in werkelijkheid het effect van de EMU op de economische groei lang niet zo negatief zal zijn als in het artikel wordt voorgesteld. Dat komt onder andere omdat sommige landen al zijn begonnen met het saneren van hun overheidsfinanciën. Dat wekt vertrouwen op de financiële markten en dat heeft weer een gunstig effect op de rentestand.

Net als eerder een woordvoerder van de Europese Commissie relativeerden Camdessus en andere zegslieden bij het IMF gisteren de betekenis van computersimulaties. Met de uitkomst van dergelijke becijferingen moet uiterst voorzichtig worden omgegaan. Maar volgens Camdessus bevestigt de studie wel dat “hoe sneller regeringen hun tekorten en hun schuldenlast aanpakken, hoe sneller de financiële markten in hen zullen geloven, rentevoeten zullen dalen en de groei die uit het Verdrag van Maastricht voortkomt, zichtbaar zal worden”.

Het artikel in Libération heeft inmiddels wel voor politieke beroering in Frankrijk gezorgd. De Franse burgers zullen zich op 20 september in een referendum uitspreken over het Verdrag van Maastricht. Uit peilingen blijkt dat een grote meerderheid "ja' zal stemmen, maar desondanks is de Franse regering bang voor een negatieve invloed op de publieke opinie van berichten zoals in Libération.

Minister Michel Sapin van financiën haalde gisteren in elk geval ongemeen fel uit naar Libération. Hij zei dat het gewraakte artikel “duidelijke interpretatiefouten en in het slechtste geval pure manipulaties” bevatte. “Maastricht betekent niet minder groei, maar juist meer groei en banen”, aldus Sapin.