Halfjaarresultaat DSM daalt 33 pct

AMSTERDAM, 30 JULI. Het chemieconcern DSM heeft in het eerste halfjaar een netto resultaat geboekt van 213 miljoen gulden, een daling van 33 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat daalde met 36 procent tot 273 miljoen gulden. De omzet is met 3 procent afgenomen, de opbrengstprijzen daalden met 12 procent. Op de beurs van Amsterdam steeg de koers van de DSM onder invloed van Wall Street niettemin met 3,50 gulden tot 103,90 gulden.

“Het eerste halfjaar van 1992 was redelijk bewogen” zei drs. L. Ligthart, lid van de raad van bestuur van DSM, vandaag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De voortdurende economische teruggang en de toenemende overcapaciteit in een aantal voor DSM belangrijke sectoren, drukten de verkoopprijzen sterk omlaag. Vooral de vraaguitval in Oost-Europa leidt tot overcapaciteit in die landen. Ook de lage waarden van de dollar droegen bij aan een vermindering van de marges. Opmerkelijk is, volgens Ligthart, dat de vraag naar DSM-produkten redelijk in stand is gebleven. Hij verwacht dat op niet al te lange termijn weer een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand komt. DSM verwacht dit jaar een lager resultaat dan vorig jaar.

De omzet in koolwaterstoffen en polymeren was in de eerste helft van 1992 1.912 miljoen gulden, 13 miljoen gulden hoger dan in dezelfde periode van 1991. Het bedrijfsresultaat nam echter met 79 miljoen gulden af. Ook in de Basis- en Fijnchemie daalde het bedrijfsresultaat relatief sterk: van 149 miljoen naar 81 miljoen gulden. De omzet nam af van 1.606 miljoen naar 1.713 miljoen gulden. De resultaten van de harsen en kunststoffenprodukten bleven redelijk stabiel, evenals de energie en overige activiteiten.

De financiële lasten kwam in het eerste halfjaar van 1992 uit op 62 miljoen gulden, dat is 15 miljoen meer dan een jaar geleden. Oorzaken zijn het omvangrijke investeringsprogramma van de afgelopen jaren en een toename van de leningen. Ook de hogere rente droeg bij aan de toename van de financiële lasten.

De belastingdruk is gedaald. Dit is vooral te danken aan de relatieve stijging van het aandeel van niet-belaste resultaten. Het buitengewoon resultaat na belastingen van 5 miljoen gulden bestaat hoofdzakelijk uit de boekwinst op de verkoop van een pakket aandelen in Macintosh NV. DSM heeft nu nog een belang van 30 procent in Macintosh, maar zal dit in de komende periode geleidelijk afbouwen.