Geveke op verlies door tegenvallers Scandinavië

ROTTERDAM, 30 JULI. De technische groothandel Geveke voert in Scandinavië een sche reorganisatie door, waarbij een kwart van de banen sneuvelt. Door het instorten van de Scandinavische markt raakte Geveke het eerste half jaar in de rode cijfers.

Op de Amsterdamse effectenbeurs bleef de koers van het aandeel vanmiddag stabiel op 26 gulden, terwijl niet een stuk werd verhandeld. Het verlies van 136.000 gulden is volgens een hoekman al eerder verwerkt met een koersval van ongeveer tien gulden per aandeel. Begin deze maand kondigde Geveke al aan dat het resultaat van het eerste half jaar rond de nul zou uitkomen, na een winst van 7,7 miljoen gulden in dezelfde periode van 1991.

De Caterpillar-dealers van Geveke in Zweden, Noorwegen en Denemarken, die dit jaar goed waren voor een derde van de omzet, zagen hun omzet in grondverzetmachines met maar liefst 64 procent dalen. “Ver beneden onze meest pessimistische verwachtingen. We hebben een inschattingsfout gemaakt. Als we dat hadden geweten, hadden we minder betaald voor deze bedrijven”, zegt financieel directeur P. van der Kloet. Denemarken boekte nog een "acceptabel resultaat', maar Noorwegen en vooral Zweden stelden "sterk teleur'.

Geveke kocht vorig jaar de Scandinavische dealers voor een bedrag dat 10 procent onder de intrinsieke waarde lag. Met deze badwill werd een voorziening gevormd voor de te verwachten verliezen, die uiteindelijk hoger zouden uitvallen. Van der Kloet weigert te spreken over een miskoop: “Er is geen sprake van lijken in de kast, we wisten dat de marktomstandigheden moeilijk zijn”.

In Noorwegen, Denemarken en vooral Zweden verdwijnen ongeveer 100 van de in totaal 400 banen, terwijl enkele vestigingen worden gesloten. Voor geheel 1992 verwacht Geveke ongeveer rond de nul uit te komen, wat betekent dat het tweede half jaar iets beter zal moeten verlopen.

Ook in Nederland worden daartoe maatregelen genomen, die enkele banen zullen kosten. “De reorganisatie bij onze dochter GTe heeft niet de vereiste verbetering gebracht. Verder wijzigingen zijn in voorbereiding, maar dan gaat het om kleine ingrepen: en paar vervroegde uittredingen”, zegt Van der Kloet.

Door het negatieve resultaat moet Geveke dit jaar naar verwachting 1,8 miljoen gulden aan dividend uitkeren aan cumulatief preferente aandelen, die het eigen vermogen onder druk zetten. De aankopen in Scandinavië hebben bovendien de rentelasten flink opgedreven. “Om onze eigen vermogen op peil te houden - 25 procent van het balanstotaal - moeten wij het werkkapitaal flink verkleinen. In elk geval met 7 miljoen gulden, maar liefst natuurlijk meer om de balansverhoudingen te verbeteren”, zegt Van der Kloet.

Geveke is voor bijna 70 procent in vaste handen. De grootste aandeelhouder is Ficus Beheer (14,86 procent) van SHV, dat tot enkele jaren terug volledig eigenaar was. Andere aandeelhouders zijn Tolsteeg van Noro (6,03 procent), Amev (9,22 procent), NIB (10,8 procent), NPM (6,48 procent) ABN Amro (10,8 procent) en Aegon (5,1 procent).