Geen vervolging van Franse vrachtrijders

PARIJS, 30 JULI. De Franse minister van justitie, Michel Vauzelle, heeft de openbare aanklagers gevraagd alle beschuldigingen in te trekken tegen chauffeurs van vrachtwagens die eerder deze maand tijdens een staking het verkeer lamlegden. Dit om de gemoederen te kalmeren. In gevallen waarin gebruik is gemaakt van geweld blijven de aanklachten gehandhaafd.