Fokker wijst kritiek van beleggers van de hand

ROTTERDAM, 30 JULI. De Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker vecht een vervroegde aflossing van de obligaties in het uiterste geval aan bij de rechter. De houding van de obligatiehouders die hun geld versneld terugwillen vindt Fokker opportunistisch. “Zij krijgen hun rechten, maar zijn nu uit op een extraatje”, zegt financieel expert van Fokker, H. Olde Lohuis.

In 1989 haalde Fokker op de Amsterdamse effectenbeurs 300 miljoen gulden binnen met twee leningen van elk 150 miljoen gulden, die een rente van 4,75 en 7,75 procent hebben. Sindsdien is het rentepeil gestegen, waardoor de obligaties onder hun aflossingsprijs gulden noteren. Voor de beleggers is het nu aantrekkelijk om hun geld terug te halen en tegen een hogere rente uit te zetten.

De obligatiehouders kunnen dat doen, doordat Deutsche Aerospace (Dasa) 51 procent van de aandelen Fokker verwerft. In het emissieprospectus staat dat de obligatiehouders, die worden vertegenwoordigd door de trustmaatschappij Centrale Trust Company van ABN Amro, hun geld kunnen terugeisen als Fokker een nieuwe eigenaar krijgt.

Fokker beschouwt een vervroegde aflossing als een oneigenlijk gebruik van de bepaling in het contract. “De bepaling is opgenomen voor het geval de kredietwaardigheid van Fokker afneemt. De kredietwaardigheid neemt juist toe, doordat Dasa voor de nieuwe aandelen boven de huidige beurskoers betaalt”, zegt Olde Lohuis.

Fokker vecht dat eventueel uit bij de rechter, want het herfinancieren van de 300 miljoen gulden is duur nu de rente is gestegen. Hij verwacht overigens niet dat Centrale Trust Company het zover laat komen, “want misbruik van de bepaling zal de trustmaatschappij niet populairder maken bij bedrijven”.

Fokker sluit overigens niet uit uiteindelijk toch akkoord te gaan met een vervroegde aflossing. “Aflossing betekent wel dat wij van het conversierecht af zijn en daarmee van een verwatering van het aandelenkapitaal. Het kan best zijn dat onze grootaandeelhouder straks besluit liever geen wolk van aandelen boven de markt te krijgen”.

Daarmee kunnen de boze minderheidsaandeelhouders wellicht worden gesust. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil dat Dasa ook een bod doet op de overige aandelen Fokker. De beleggers vrezen bovendien verwatering van de aandelen als de voorgenomen - nu voor Dasa bestemde - emissie wordt gedaan. Fokker liet gisteren in een persbericht cryptisch weten dat “in deze prijs (die Dasa betaalt voor de uit te geven aandelen, red.) het verwerven van een meerderheidsbelang tot uitdrukking zal komen, alsmede het winstpotentieel per aandeel zal versterken”. De beurs reageerde enthousiast met een lichte koersstijging van twee dubbeltjes tot 26,20 gulden vanochtend.

Volgens Olde Lohuis hoeven beleggers ook niet bang te zijn voor het zogeheten "transferpricing', waarbij winsten van Fokker door gewijzigde kostprijzenberekeningen boekhoudkundig naar Duitsland worden gesluisd. “In het contract staan daarover garanties en bovendien kunnen de commissarissen zelf een accountantscontrole laten verrichten”.