Correctie

,. In het artikel over gemeentelijke tarieven dat gisteren in de krant stond werd ten onrecht gesteld dat Velsen, Waddinxveen en Zwijndrecht de hoogste tarieven voor onroerend-goedbelasting hanteren.

De genoemde bedragen waren correct, maar deze drie gemeenten hanteren met nog enkele andere gemeenten een andere heffingsgrondslag. De bedragen gelden niet per 3000 gulden waarde, maar per tien "gecorrigeerde' vierkante meter vloeroppervlak. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding dat deze heffingsgrondslag niet langer toestaat. Van de gemeenten die de waarde van de woning als heffingsgronmdslag hanteren, is Leeuwarden de duurste: ƒ 18,01 per 3000 gulden waarde voor eigenaar-bewoners.