Bundesbank: voorlopig geen renteverlaging

LONDEN/ BERLIJN, 30 JULI. Verlaging van de Duitse rente binnen afzienbare tijd is uitgesloten. Dit heeft Helmut Schlesinger, president van de Duitse Bundesbank, gezegd in een vraaggesprek met het Britse dagblad The Guardian, dat vandaag is gepubliceerd.

Het Duitse disconto werd, ondanks heftig verzet van de overige EG-landen, eerder deze maand met 0,75 procentpunt verhoogd tot 8,75 procent. De president van de Bundesbank zegt in het interview begrip te hebben voor de kritiek, maar gelooft dat verdere integratie van Europa alleen mogelijk is als er monetaire stabiliteit heerst in de belangrijkste EG-landen. De instabiele situatie van de wereldeconomie, met name in Frankrijk en Groot-Brittannië, hebben een belangrijke beslissing gespeeld bij het besluit van de Bundesbank om het niveau van de Lombard-rente ongewijzigd te laten, aldus Schlesinger. De Lombardrente is het tarief waartegen commerciële banken geld kunnen lenen bij de Bundesbank met waardepapieren als onderpand.

Schlesinger zegt in het interview ook dat de Duitse economie, ondanks de recessie, sterk blijft en dit jaar ten minste 2 procent zal groeien. Maar omdat de geldgroei nog te groot is, is er voorlopig geen ruimte voor renteverlaging, aldus Schlesinger.

Het Duitse instituut voor economisch onderzoek DIW heeft deze week felle kritiek geuit op het beleid van de centrale bank. Het DIW, een van de vijf belangrijkste economische bureau's in Duitsland, keurt in het bijzonder de recente discontoverhoging af, zo blijkt uit het gisteren gepubliceerde weekrapport van het instituut.

De verhoging van het disconto om de forse geldgroei en daarmee de inflatie in Duitsland te beperken, noemt het DIW “duidelijk overdreven”. “De stabiliteit van de economie wordt op geen enkele manier bedreigd”, aldus het bureau. Bovendien vindt het instituut dat de directe invloed op de geldmarkt gering is, omdat de Lombardrente niet is gewijzigd. De discontoverhoging is evenwel een belangrijk signaal, zo waarschuwt het bureau.

Het beleid van de Bundesbank om de rente hoog en daarmee het lenen van geld duur te houden, levert volgens het DIW het gevaar van lagere economische groei op. Het onderzoeksbureau meent juist dat de investeringen de oplossing zijn voor de economische problemen die zijn ontstaan door de hereniging van de twee Duitslanden. Ook zouden investeringen op lange termijn het inflatieprobleem indammen.

Juist in het voormalige Oost-Duitsland zijn investeringen nodig, aldus het instituut. Voor de stand van zaken in de ex-DDR is het woord crisis niet eens meer van toepassing. “De situatie dreigt alarmerende proporties aan te nemen als Westerse investeerders hun verplichtingen niet uitvoeren”, zo staat in het rapport. (AP, AFP, UPI)