Bordelen

Het is goed dat mevrouw Rinzema-Admiraal in NRC Handelsblad van 25 juli opening van zaken heeft gegeven over de poging van de Japanse Kadettenschool in Semarang op Midden-Java, om Nederlandse meisjes uit de kampen te halen voor hun bordelen.

In mijn herinnering was het de Kempei (de Japanse Gestapo) die dit heeft trachten te doen. De ligging van de vijf kampen zoals door mevrouw Rinzema geschetst namelijk "rond Semarang' lijkt mij niet juist. In ons kamp Ziekenzorg te Solo (Soerakarta) een kleine 100 km ten zuiden van Semarang, heeft men ook getracht meisjes weg te halen. Dank zij ons kamphoofd, zuster Smit, een officier van het Leger des Heils, werd dit voorkomen. Zij heeft via een Indonesische politieman (de kampen werden nog bewaakt door Indonesische politie) een briefje laten bezorgen bij de Japanse militaire "gouverneur' waarin hulp werd gevraagd. De gouverneur heeft kennelijk de richtlijnen van het Japanse opperbevel uitgevoerd en kwam kort voor het tijdstip dat de meisjes klaar moesten staan, het kamp binnenrijden en gaf een brief af waarbij het de Kempei verboden was het kamp te betreden. Als ik mij goed herinner heb ik toen voor het eerst en het laatst Nederlandse vrouwen gezien die wuivend en lachend een Japans officier uitgeleide deden.

    • P.H. Middelburg