Boff

In zijn artikel "Leonardo Boff is een hervormer zonder schisma' verwees Walter Goddijn (NRC Handelsblad, 20 juli) naar de verdediging van de Engelse theoloog Charles Davis in de NCR (National Catholic Reporter) van 7 februari, en niet in de NRC, zoals de redactie er abusievelijk van had gemaakt.