Zakenleven: personeel vermindert

DEN HAAG, 29 JULI. Ondernemers in de industrie voorzien in de tweede helft van dit jaar een verdere vermindering van de personeelssterkte met 0,6 procent. Dit blijkt uit de vanochtend gepubliceerde uitkomsten van de Conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers, de meest recente die beschikbaar zijn, dateren uit juni.

De bedrijvigheid in de industrie nam in juni, na een stijging in april en een lichte daling in mei, weer toe. De bezettingsgraad van de produktie-installaties steeg van 83,8 procent in maart tot 84,5 procent in juni. Ook het aantal ontvangen orders nam in juni toe, een verschijnsel dat overigens in deze tijd van het jaar normaal is, zij het dat de orderpositie zich per saldo niet kon handhaven op het niveau van mei. De bedrijvigheid zal deze verdere zomer, als gebruikelijk, licht dalen.

Ondernemers zijn, blijkens het onderzoek van het CBS, nog steeds gematigd pessimistisch over de omvang van hun orderportefeuille, al waren ze daarover in juni iets minder somber dan in mei. Er waren nu minder ondernemers die hun voorraden gereed produkt te groot vinden: 9 procent in mei tegen 7 procent in juni.

Industriële bedrijven zijn over hun orderpositie ongeveer zo pessimistisch als ze gemiddeld genomen in 1986 en 1987 waren. In de jaren 1988 tot en met 1990 was er vervolgens juist sprake van een opleving, die al vorig jaar werd omgebogen in een nu nog steeds voortgezette negatieve trend.

De verkoopprijzen zullen naar verwachting van de ondernemers de komende drie maanden weinig veranderen; hetzelfde geldt voor de afzet in het buitenland.