Waterwinbedrijf dient klacht in bij Luikse rechter na vervuiling

ROTTERDAM, 29 JULI. Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch heeft een klacht ingediend bij de onderzoeksrechter in Luik tegen een nog onbekende vervuiler. Het bedrijf was begin dit jaar twee keer genoodzaakt de waterinname te stoppen na een ernstige vervuiling van het Maaswater. De vervuiling werd aan de grens met Nederland geconstateerd. Door de vervuiling kon in totaal ruim drie weken geen Maaswater worden ingenomen. In het water werden aangetroffen aniline en enkele pyridines.

In de klacht die bij de Luikse justitie is neergelegd zegt het Waterwinningbedrijf dat de vervuilende stoffen als kankerverwekkend bekendstaan. Aniline wordt onder meer bij de produktie van kleurstoffen gebruikt, de pyridines zijn oplosmiddelen en grondstof voor de produktie van pesticides en farmaceutische produkten. Volgens B. de Groot, die op verzoek van het Waterwinningbedrijf de analyses uitvoerde, zijn de stoffen afkomstig uit de steenkoolteerdestilleerderij.

Nadat de Waalse minister van milieuzaken, G. Lutgen, had gezegd dat de verontreiniging vrijwel zeker is te wijten aan een tankauto die zijn spoelwater op de Maas heeft geloosd, heeft Green Peace monsters genomen in de Maas. In de buurt van een destilleerderij van steenkoolteer werden in de afvoerleidingen genoemde stoffen in het afvalwater aangetroffen.

Het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch gelooft echter niet dat het bedrijf voor de vervuilingen verantwoordelijk is. “Uit het verloop van de concentraties bij Eijsden concluderen we dat vlak bovenstrooms van de Nederlandse grens is geloosd”, aldus een woordvoerder van het Waterwinningbedrijf. “Het bedrijf waar Greenpeace de verontreinigingen aantrof zit bij Marche-les-Dames op ongeveer honderd kilometer afstand.” Volgens een woordvoerder van het Waterwinningbedrijf doet het verloop van beide verontreinigingen wel vermoeden dat de vervuiler een en dezelfde is.

Het Waterwinningbedrijf in Werkendam beheert drie spaarbekkens in de Biesbosch. In de spaarbekkens, die tot de grootste in West-Europa behoren, wordt jaarlijks 170 miljoen kubieke meter water voorgezuiverd. Het Waterwinningbedrijf heeft aan de klacht een eis tot schadeloosstelling verbonden van vijfenzeventigduizend gulden, volgens de woordvoerder “de kosten van de analyses, overuren en dergelijke”.