Verdere groei beheerd vermogen bij AZL Beheer

AZL Beheer, beheerder van collectieve pensioenvoorzieningen, pensioenadviseur en ook verder actief op de collectieve verzekeringsmarkt, heeft met die bezigheden vorig jaar een verdere groei behaald.

Het vermogen in beheer bij AZL groeide vorig jaar van 5.368 miljoen naar 6.053 miljoen. Het aantal verzekerden bij de onder beheer zijnde pensioenfondsen nam toe van 124.000 naar 126.000. Het bedrijfsresultaat van de te Heerlen gevestigde beheermaatschappij (213 werknemers) liep evenwel fors terug.

De omzet steeg van 23,9 miljoen naar 24,5 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat daalde van ruim 1 miljoen gulden in 1990 tot 333.000 gulden. Na belastingen en diverse baten en lasten kwam het ondernemingsresultaat uit op 6,6 miljoen gulden tegen 5,8 miljoen gulden in het voorgaande jaar.