Vaticaan en Israel nader tot elkaar

ROME, 29 JULI. Het Vaticaan en Israel beginnen een officiële dialoog die moet leiden tot de vestiging van diplomatieke relaties. Deze doorbraak in de zeer gevoelige verhouding tussen het Vaticaan en Israel is vandaag door het Vaticaan bekendgemaakt. Hoge Israelische regeringsfunctionarissen zijn in Rome in verband met deze ontwikkeling.

De dialoog wordt gevoerd in een richten permanente commissie, die de eerste institutionele band tussen Israel en het Vaticaan wordt. De commissie, die vandaag is gevormd tijdens een bilaterale bijeenkomst op hoog niveau, komt periodiek bijeen. Volgens bronnen die vandaag door de Italiaanse krant Corriere delle Sera worden aangehaald, zou de uitwisseling van ambassadeurs al snel kunnen volgen als het werk in de nieuwe commissie bevredigend verloopt.

Het Vaticaan, dat Israels bestaansrecht binnen veilige grenzen erkent, heeft altijd geweigerd diplomatieke relaties met Israel te vestigen zolang de kwestie-Jeruzalem en het Palestijnse probleem niet zijn geregeld. Nu in Israel de regering van de socialistische premier Rabin aan de macht is, wordt vooruitgang verwacht inzake het Palestijnse probleem. De kwestie-Jeruzalem daarentegen blijft aanzienlijk moeilijker liggen.

Het ontbreken van diplomatieke relaties tussen het Vaticaan en Israel heeft ook invloed op de religieuze relaties tussen rooms-katholieken en joden. Verbetering van de onderlinge betrekkingen zou het paus Johannes Paulus II ook mogelijk maken zijn droom te verwezenlijken om in het Heilige Land samen met moslims en joden te bidden voor vrede in het Midden-Oosten. (Reuter, AFP)