Uitzendbureaus

De suggestie van E.J. Bomhoff, dat ons bestuur het experiment met de uitzendbureaus tegenhoudt (NRC Handelsblad, 20 juli), is niet op feiten gebaseerd.

Slechts terloops noemt Bomhoff het werkelijke knelpunt: de bestaande wettelijke regelingen maken het uit de WAO aanvaarden van werk via uitzendbureaus risicovol voor de werknemer. Het slechten van die wettelijke belemmeringen is de oorzaak van de vertraagde uitvoering van het experiment. Dat is niet aan de (besturen van de) bedrijfsverenigingen te wijten, maar wordt veroorzaakt door de complexe wetgeving waarmee de bedrijfsverenigingen moeten werken.

Volgens onze gegevens bedraagt de wekelijkse instroom in de WAO van verpleegkundigen niet honderdvijftig, zoals Bomhoff stelt, maar vijftig personen. Daar staat tegenover dat er, mede door de inspanningen van de bedrijfsvereniging, een wekelijkse uitstroom uit de WAO is van circa dertig verpleegkundigen, die weer hersteld zijn.

    • Drs. L. Schut
    • Adjunct-Directeur Bvg