Surinaamse minister biedt zijn ontslag aan

PARAMARIBO, 29 JULI. De Surinaamse minister van onderwijs, C. Pigot, heeft gisteren zijn ontslag aangeboden naar aanleiding van aanhoudende kritiek op zijn optreden in de fraudezaak met MULO-eindexamens. President Venetiaan heeft het ontslag in beraad genomen.

In een brief aan de president schrijft Pigot tot deze stap te hebben besloten omdat “signalen uit het onderwijsveld mijn functioneren als minister van onderwijs en volksontwikkeling ter discussie stellen”. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname nam maandag een motie aan waarin het aftreden van de minister wordt geëist. Afgelopen vrijdag sprak het parlement, waar de regeringscoalitie een meerderheid heeft, juist het vertrouwen uit in Pigot.

Tijdens de Surinaamse MULO-eindexamens is begin deze maand fraude geconstateerd. Een medewerker van de drukkerij waar de opgaven waren gedrukt, had exemplaren gestolen en doorverkocht. Ongeveer 10.000 MULO-scholieren moeten het examen opnieuw maken.

De positie van Pigot kwam in het geding toen bekend werd dat de opdracht om dit jaar de eindexamenopgaven te drukken was gegund aan een vriend van hem, de drukker Dubois. Aan de drukker zou bovendien buiten de normale procedures om 72.000 dollar zijn toegekend, veel meer dan nodig was om de examens te drukken. Pigot heeft tegenover het parlement ontkend zich met de zaak bemoeid te hebben, juist omdat hij de drukker persoonlijk kent. In zijn brief aan Venetiaan schrijft Pigot dat hij desalniettemin de verantwoordelijkheid draagt voor het beleid van zijn ministerie.

De negen bonden die lid zijn van de Federatie zijn unaniem van oordeel dat rond het examenschandaal twijfels zijn blijven bestaan over de rol van de minister bij het verschaffen van faciliteiten aan de drukker in strijd met de voorwaarden van de offerte. Pigot laat in zijn brief weten ervan overtuigd te zijn dat de resultaten van het inmiddels aangekondigde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de offerte en gunning van het examendrukwerk een eind zullen maken aan de beschuldigingen aan zijn adres en zullen leiden tot herstel van zijn eer en goede naam.

De 44-jarige Pigot is lid van de Nationale Partij Suriname, die onderdeel uitmaakt van de regeringscoalitie Nieuw Front. Hij werd in september 1991 minister toen de regering-Venetiaan aantrad en bekleedde voordien verscheidene vooraanstaande functies in de onderwijswereld.

    • Leo Morpurgo