Rijbewijs van 2600 chauffeurs afgepakt

DEN HAAG, 29 JULI. De politie heeft van 2.600 automobilisten die beschonken achter het stuur zaten tussen 1 april en 1 juni het rijbewijs ingenomen.

Bij de helft van hen werd het rijbewijs daarna ook daadwerkelijk ingehouden. Vorig jaar werden in totaal tussen de 1.000 en 1.500 rijbewijzen ingenomen. Sinds een wijziging van de Wegenverkeerswet per 1 februari van dit jaar neemt de politie een rijbewijs in als de bestuurder een alcohol-promillage van meer dan 1,3 heeft. De officier van justitie beoordeelt vervolgens of het rijbewijs ook ingehouden wordt. Dat gebeurt wanneer de automobilist ernstig gevaar voor de verkeersveiligheid opleverde, het promillage meer dan 1,8 bedroeg of als de automobilist al eerder voor onder invloed rijden is aangehouden.