Parlementariërs protesteren tegen misstanden Iran

DEN HAAG, 29 JULI. Zevenentwintig leden van de Eerste en Tweede Kamer hebben in een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Ghali, geprotesteerd tegen de schendingen van mensenrechten in Iran en aangedrongen op een handels- en wapenembargo tegen dit land.

Niet bekend