Onzekerheid kwelt beleggers Fokker

ROTTERDAM, 29 JULI. De overeenkomst waarin de verkoop van Fokker aan Deutsche Aerospace (Dasa) is geregeld, laat nog veel onduidelijk over het lot van de overige aandeelhouders in de Nederlandse vliegtuigbouwer. Door de onzekerheid is de koers van het Fokker-aandeel sinds de totstandkoming van de Dasa-deal vorige week met 13 procent gedaald tot 25,90 gulden vanmiddag.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil dat Dasa, die een belang van 51 procent verwerft, een bod doet op de overige uitstaande aandelen Fokker. De prijs van het "al dan niet partitiële' bod moet volgens de VEB minimaal overeenkomen met het bedrag dat de overheid krijgt voor haar 31,6 procentsbelang, naar schatting 38 gulden per aandeel.

In het Verenigd Koninkrijk is een koper van meer dan 30 procent van de aandelen verplicht om een dergelijk bod uit de brengen op de overige aandelen. De EG wil die verplichting met de dertiende richtlijn ook in de andere EG-landen invoeren. In Nederland bestaan daarvoor geen regels en kent dan ook bedrijven met een meerderheidsaandeelhouder, die de andere beleggers nooit heeft uitgekocht.

Voorbeelden daarvan zijn Hagemeijer met als mede-eigenaar First Pacific en Otra met Somepar. “Die meerderheidsaandeelhouders houden wel toezicht, maar bemoeien zich niet met het beleid van het bedrijf. Dasa is echter wel degelijk van plan om zich met de bedrijfsvoering bezig te houden, maar lijkt desondanks niet bereid om een bod uit te brengen”, geeft analist L. Chaillet van CLN Oyens & Van Eeghen als verschil aan.

Behalve de vermoedelijke onwil van Dasa om een bod uit te brengen worden de beleggers ook zenuwachtig doordat de details van de overeenkomst niet bekend zijn. Zo bestaat er vrees voor het zogeheten "transferpricing', waarbij Dasa winsten van Fokker boekhoudkundig naar Duitsland kan sluizen. Onbekend is of er garanties zijn voor deze veelvoorkomende praktijk, waarachter ook de fiscus moeilijk een vinger kan krijgen. In het meest ongunstige geval zouden de beleggers dus minder profiteren van de resulaten van Fokker dan Dasa, waardoor de aandelen ook minder waard worden.

Een andere complicatie is dat Dasa niet alleen eigenaar, maar ook toeleverancier is van vitale rompdelen van de Fokker-toestellen. Ingewijden schatten dat Fokker die elders 30 procent goedkoper zou kunnen kopen, maar ook in de toekomst verplicht zal zijn tot verplichte winkelnering.

In het algemeen heeft het ontbreken van een bod een koersdrukkend effect of de overige aandelen, blijkt uit een overzicht van commissionair Van Meer James Capel. Zo is de koers van Ahrend sinds 1989 maar lieft 57 procent gedaald vanaf het moment dat duidelijk werd dat overnemer Bührmann Tetterode de andere aandelen voorlopig niet kon kopen.