Nieuw-Zeeland heeft weer stroom

WELLINGTON, 29 JULI. De energiecrisis die Nieuw-Zeeland een koude winter leek te gaan bezorgen, is bijna over. Regen in het Noordereiland en sneeuw gevolgd door dooi in het Zuidereiland heeft het waterpeil in de stuwmeren boven het kritieke niveau gebracht, waardoor de elektriciteitsproduktie uit waterkracht weer flink op gang is gekomen.

Het staatselektriciteitsbedrijf, Electricorp, heeft de distributiebedrijven laten weten dat vanaf vandaag de vereiste besparingspercentages gehalveerd kunnen worden. Als er in de komende dagen meer regen valt, zal het eind van de crisis officieel worden aangekondigd.

Viervijfde deel van de in Nieuw-Zeeland gebruikte elektriciteit wordt opgewekt door waterkrachtcentrales. Toen het land eerder dit jaar werd getroffen door de hevigste droogte in 100 jaar, doemde het vooruitzicht van ernstige elektriciteitstekorten. Omdat ook de meeste huizen in het land door elektriciteit worden verwarmd, vreesden veel Nieuw-Zeelanders een koude zuidelijke winter.

Electricorp, een staatsbedrijf dat met commerciële doeleinden werkt, kreeg veel kritiek te verwerken omdat het ondanks het voorhanden zijn van informatie over waterschaarste lang bleef doorgaan met reclame-acties om de verkoop van elektriciteit te propageren. Het bedrijf had de crisis kunnen voorzien, maar het liet door zijn streven naar meer winst maatregelen na, luidde de kritiek. Toen de crisis in de openbaarheid kwam, bleek Nieuw-Zeeland in staat de elektriciteitsconsumptie met 20 procent terug te dringen.

De besparingen waren deels vrijwillig, maar de stroomvoorziening van heetwaterboilers en straatverlichting werd door de distributiebedrijven centraal onderbroken. Premier Jim Bolger van Nieuw-Zeeland heeft overigens een onafhankelijk onderzoek gelast naar het functioneren van Electricorp en eventuele fouten die dat bedrijf heeft gemaakt.

De zware sneeuwval vorige week in het Zuidereiland had overigens ook negatieve kanten. Honderdduizenden schapen en stuks vee lieten het leven, toen ze op afgelegen delen van boerderijen door de meters hoge sneeuw in de val kwamen.

    • Hans van Kregten