KLM en Garuda tekenen akkoord voor samenwerking

JAKARTA, 29 JULI. De president-directeur van de KLM, drs. Pieter Bouw, kwam deze week persoonlijk naar Jakarta om er twee overeenkomsten te tekenen met Garuda, de nationale luchtvaartmaatschappij van Indonesie. De eerste handelt over versterking van de samenwerking op het gebied van technisch onderhoud,de tweede over de afhandeling van vracht.

Garuda heeft zich inmiddels ontwikkeld van "leerling' en afnemer van de KLM tot samenwerkingspartner. Beide maatschappijen hebben afgesproken om op afzienbare termijn van de internationale luchthaven Jakarta een onderhoudscentrum voor Zuid-Oost Azie te maken, waarbij Garuda zijn technische faciliteiten en de KLM een belangrijk deel van de vereiste expertise zal inbrengen.

Dat president-directeur Bouw zelf naar Jakarta kwam, wijst erop dat het hier niet ging om een routineuze verlenging van bestaande samenwerkingscontracten, maar om besprekingen over een kwalitatieve verandering van de relatie. De KLM stond in de jaren twintig aan de wieg van de Indonesische luchtvaartmaatschappij en sindsdien zijn er nauwe banden blijven bestaan. De verzelfstandiging van Garuda ten opzichte van zijn oude patroon blijkt onder meer uit het feit dat deze maatschappij de zogenaamde heavy maintenance van zijn Boeings 747-200, de meest gecompliceerde onderhoudsbeurt voor een technisch hoogwaardig vliegtuig, sinds vorig jaar niet meer in Amsterdam laat plaatsvinden, maar die bijna geheel zelfstandig uitvoert in Jakarta.

De KLM-top kiest voor een wereldwijde aanwezigheid en heeft veel vertrouwen in het groeipotentieel van de Zuidoost-Aziatische markt. De Europa-Aziëroute is nu al goed voor een derde van de bedrijfsomzet en vormt met de Noordatlantische route de ruggegraat van de vaderlandse luchtvaartmaatschappij. De KLM-delegatie bezocht deze week op Soekarno-Hatta, de internationale luchthaven van Jakarta, de onderhoudsfaciliteiten van Garuda, inmiddels de grootste van Zuid-Oost Azië.

In deze regio bestaat een toenemende behoefte aan onderhoud en de KLM ziet in Jakarta een vestigingsplaats die de Japanse concurrentie kan weerstaan, mits men er over voldoende technologie beschikt. KLM heeft de vereiste kennis in huis en wil die graag aan de man brengen in Zuid-Oost Azië. Voor Garuda zijn de benodigde investeringen alleen op te brengen als een en ander klandizie oplevert in de regio. In een van de maandag ondertekende Memoranda of Understanding is vastgelegd dat men de samenwerking op onderhoudsgebied verder zal ontwikkelen. Daarbij worden zowel terreinen van kennisoverdracht als termijnen genoemd.

De tweede overeenkomst die maandag werd ondertekend, betreft de stimulering van luchtvracht. Het is een letter of intent waarin KLM en Garuda het voornemen uitspreken om in Jakarta gezamenlijk een vrachtdistributiecentrum op te zetten. Op die manier kan de KLM zijn geintegreerde cargo service centre-concept aan Indonesie verkopen en bespaart dat land deviezen die het derft doordat veel vracht van en naar Indonesie wordt gedistribueerd via Singapore.

    • Dirk Vlasblom