Centrale Volksbank en SNS verwachten akkoord in najaar

De zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor de Centrale Volksbank lijkt te slagen.

De begin juli op gang gekomen fusiegesprekken tussen de Centrale Volksbank (CVB) en de coöperatieve spaarbank SNS verlopen voorspoedig. Verwacht wordt dat in september of oktober een akkoord wordt bereikt waardoor de CVB op kan gaan in de SNS, zo is door partijen bevestigd.

De CVB is voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging en behoort nu tot de eveneens in Utrecht gevestigde Reaal-groep. Cultuurverschillen en een organisatiestruktuur die niet geschikt was voor het verkopen van verzekeringen maakten van de CVB een vreemde eend in de bijt van Reaal. In maart dit jaar werd bekend dat de thuisbank aansluiting zocht bij de VSB-groep, maar daaruit kwam niets voort.