Beraad Suriname over vrede nadert afronding

PARAMARIBO, 29 JULI. De Surinaamse regering is gisteren in Lelydorp, ten zuiden van de hoofdstad, besprekingen begonnen met het Junglecommando en de Tucajana-indianen om het vredesakkoord af te ronden dat eind deze week tussen de partijen moet worden getekend.

Volgens Ronnie Brunswijk van het Junglecommando is nog geen volledige overeenstemming bereikt over de tekst van het akkoord. Overlegd wordt nog over het inleveren van de wapens, een kernpunt van het akkoord, en over het verlenen van amnestie aan betrokkenen.

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bekijkt samen met de regering welke amnestieregeling de beste zal zijn. OAS-afgevaardigde E. Reis zei bij de opening van de besprekingen dat de onderhandelingen “niet gemakkelijk” zijn maar dat de politieke wil om vrede te bereiken bij alle partijen aanwezig is.

Terwijl de besprekingen aan de gang waren werd een bericht verspreid dat afkomstig heet te zijn van vijf anonieme commandanten van het Junglecommando. Zij verklaren dat Brunswijk niet het gehele Junglecommando en de bevolking van het binnenland vertegenwoordigt. Hij heeft volgens hen nooit overleg gepleegd met de Saramaccaners, de grootste bosnegerstam. Brunswijk zelf is een Aucaner. Voor de anonieme "commandanten' bestaan de omstandigheden die geleid hebben tot de oorlog nog steeds. Ze willen daarom een gesprek met president Venetiaan. Brunswijk zei desgevraagd zei niet te weten wie de vijf zouden moeten zijn. Al zijn hoofdcommandanten zijn met hem te Lelydorp.

Een ander probleem levert een derde gewapende groepring op, de "Angula'-rebellen. Hun commandant, "Piet', heeft laten weten dat zij geen wapens zullen inleveren omdat de regering nooit contact met hen heeft gemaakt. De Angula-voorman is gebelgd dat de Vredescommissie hem enkele dagen geleden via radio en televisie heeft opgeroepen om met haar contact te maken. Hij wenst dezelfde behandeling als Brunswijk en Thomas hebben gehad.