Belgrado: geen tanks op weg naar Bosnië

BELGRADO, LONDEN, 29 JULI. Het Joegoslavische leger heeft Bosnische beschuldigingen tegengesproken, als zouden gisteren zestig of zelfs honderd tanks vanuit Servië Bosnië zijn binnengevallen om de Servische strijders in een door moslims omsingelde stad te ontzetten.

De Bosnische minister van buitenlandse zaken, Silajdzic, maakte gisteren in Londen melding van een strijdmacht van honderd tanks, die Bosnië zou zijn binnengevallen. Kort daarop liet een adviseur van de Bosnische president in Sarajevo weten dat het om een strijdmacht van zestig tanks ging. De bestemming van die strijdmacht zou de stad Brcko zijn, in het noorden van Bosnië. Servische milities houden die stad bezet; ze zijn er echter omsingeld door moslim-milities.

In een verklaring van de legerleiding in Belgrado werd gisteren ontkend dat de tankcolonne de grens met Bosnië is overgestoken. De verklaringen van de Bosnische woordvoerders werden bestempeld als “een poging tot provocatie”, bedoeld om de internationale gemeenschap tot een militaire interventie in het Bosnische conflict te bewegen. “De tanks van het Joegoslavische leger bevinden zich op het grondgebied van Joegoslavië. Hun bemanning is, net als alle militairen in het leger, uit op vrede in hun eigen staat en in de omgeving”, zo werd in de verklaring van de legerleiding gesteld.

Tijdens de driedaagse vredesbesprekingen in Londen heeft Silajdzic gisteren opnieuw geweigerd een plan voor de kantonisering van Bosnië te bespreken. Het plan, opgesteld door EG-diplomaat Cutileiro, heeft de voorlopige instemming gekregen van de leiders van de Bosnische Serviërs, Karadzic, en van de Bosnische Kroaten, Boban. Boban tekende daarbij wel aan dat de Serviërs bij de territoriale opdeling van Bosnië niet méér gebied krijgen dan absoluut noodzakelijk en dat er eerst een werkzaam staakt-het-vuren moet komen voordat welk plan dan ook kans op succes maakt.

Silajdzic bleef gisteren bij zijn weigering over een kantoniseringsplan te spreken. Hij zei niet in Londen te zijn om te onderhandelen. “We weigeren te praten terwijl we met vuurwapens worden bedreigd en terwijl onze straten bezaaid liggen met onbegraven lijken”, zei hij.

Het plan van Cutileiro is een constitutionele blauwdruk voor een toekomstig Bosnië waarin de drie etnische gemeenschappen elk hun eigen grondgebied en een gegarandeerde autonomie hebben en waarin een speciaal tribunaal toezicht moet houden op de naleving van de mensenrechten. De moslims zijn tegen een dergelijke verdeling; zij voeren aan dat, zoals minister Silajdzic gisteren nog eens herhaalde, een etnische verdeling tot een massale volksverhuizing leidt: “De etnische grenzen kunnen slechts met bloed worden getrokken. De internationale gemeenschap moet het denkbeeld van etnische schoonmaak afwijzen.”

De Verenigde Staten overwegen nieuwe vormen van militaire interventie om in Bosnië de aanvoer van humanitaire hulp te garanderen. Een Amerikaanse functionaris zei gisteren in Genève dat met de bondgenoten wordt gepraat over de mogelijkheid van het parachuteren van voedsel op Gorazde, de stad in het zuidoosten van Bosnië die al sinds april door Servische milities wordt belegerd en beschoten. In Gorazde bevinden zich 70.000 mensen wier voedselsituatie kritiek is. (Reuter, AP, AFP)