Agent Financiën stuwt daggeld op

AMSTERDAM, 29 JULI. Onder invloed van een grote vraag naar middelen van de Agent van Financiën is het daggeldtarief op de geldmarkt tijdelijk opgelopen.

De tijdelijke financieringsbehoefte hangt samen met het feit dat de ontvangsten van het Rijk in de laatste dagen van de maand vallen, terwijl de uitgaven meer over de maand gespreid zijn. De financieringsbehoefte van het Rijk neemt daardoor in de loop van de maand toe en is normaal gesproken aan het eind van de maand het grootst. Deze financieringsbehoefte kan het Rijk bevredigen door bij DNB te lenen. Het bedrag dat onder dit zogenaamde financieringsarrangement geleend mag worden is echter gelimiteerd tot 5,58 miljard gulden. Getuige de hiernaast afgedrukte balans van DNB had de Agent deze ruimte maandag geheel verbruikt (zie post: Papier door de bank gekocht).

De Agent moest daarom additionele middelen bij het bankwezen aantrekken. Het daggeldtarief liep daardoor enigszins op. Maandag moest 9,75 procent worden betaald, 25 basispunten meer dan aan het eind van de vorige verslagweek.

Het prijsopdrijvende effect van de operaties werd bovendien versterkt doordat net een nieuwe contingentsperiode is ingegaan. De banken zijn dan meestal wat voorzichtiger met het opnemen van krediet bij DNB. Zij willen daarmee voorkomen dat ze te veel van het contingent verbruiken en daardoor aan het eind van de periode tegen hogere tarieven middelen moeten aantrekken. Deze overweging speelt onder de huidige omstandigheden een belangrijke rol. De kans bestaat immers dat het Duitse Lombardtarief voor het eind van de contingentsperiode (23 oktober) wordt verhoogd waardoor ook de Nederlandse tarieven zullen oplopen.

De komende dagen ontvangt het Rijk aanzienlijke bedragen van de belastingbetalers in verband met de maand- en kwartaalultimo.Met deze middelen kan het bij de banken geleende bedrag worden aangezuiverd. Ook kan een deel van het financieringsarrangement bij DNB worden terugbetaald. In verband met de verkrapping die hierdoor ontstaat, heeft de centrale bank de kasreserve, die op 31 juli ingaat, met 6 miljard gulden verlaagd. Aldus voorkomt DNB dat het geldmarkttekort onnodig oploopt.

Bron: Economisch Bureau NMB Postbank Groep