Werkgevers: verzet tegen soepele eisen voor vestiging

DEN HAAG, 28 JULI. De werkgeversorganisaties hebben zich gisteren unaniem gekeerd tegen het voornemen van minister Andriessen (economische zaken) om vestigingseisen aan ondernemers af te schaffen of te vereenvoudigen.

Na een gezamenlijke bijeenkomst met branche-organisaties in Bunnik kondigden KNOV, NCOV, VNO en NCW aan dat ze zich tegen het zogenoemde Contourenplan Vestigingsbeleid van Andriessen zullen verzetten en zonodig een eigen plan ontwikkelen.

De minister liet 30 juni van dit jaar weten dat in 80 van de 107 branches in het midden- en kleinbedrijf ondernemers straks geen vestigingsvergunning meerhoeven aan te vragen. Andriessen wil het opzetten van een bedrijf vergemakkelijken. Vestigingsvergunningen gaan nu veelal gepaard met de verplichting voor aspirant-ondernemers een opleiding bij de betrokken branche-organisatie te volgen. Dat zou velen van hen afschrikken. Het afschaffen van deze eisen heeft betrekking op bijvoorbeeld schoenmakers, cafetariahouders en reisbureaus. Voor de overige 27 branches blijven volgens het voornemen van de minister wel vestigingseisen bestaan, zij het vereenvoudigde.

Andriessen beriep zich bij zijn plannen op een gezamenlijke verklaring die hij met de centrale werkgeversorganisaties in 1991 uitgaf, waarin de wens om te komen tot een vrijere vestigingswetgeving werd uitgesproken. Maar volgens KNOV-voorzitter Kamminga is de minister vervolgens doorgeslagen. In zijn plan staan niet meer het clusteren van branche-organisaties en het vereenvodigen van de regels centraal, zoals volgens Kamminga was afgesproken, maar feitelijk het afschaffen van de vestigingswet. “Hoewel dat op verzoek van Economische Zaken was afgesproken, zie ik in het huidige plan niets meer terug van die clustering. Met dit plan zijn we weer terug bij wat Economische Zaken wilde: het afschaffen van de vestigingswet”, aldus een verbaasde Kamminga. De ondernemers vrezen dat met het vervallen van eisen op het gebied van vakbekwaamheid en kennis de kwaliteit van de bedrijven en beroepsopleidingen sterk zal verminderen.