V-raad akkoord met luchtbrug naar Somalië

NEW YORK, 28 JULI. De Veiligheidsraad van de VN heeft gisteren unaniem ingestemd met plannen voor een luchtbrug naar Somalië, waar 4,5 miljoen mensen op de rand van de hongerdood staan.

De raad keurde met vijftien tegen nul stemmen een voorstel van secretaris-generaal Boutros Ghali goed. Het voorstel heeft betrekking op de massale levering van voedsel, medicamenten en andere humanitaire hulpgoederen door middel van een luchtbrug. Het behelst verder de instelling van vier operationele zones in Somalië waar het voedsel moet worden aangevoerd en verdeeld. De luchtbrug wordt voorafgegaan door een studie van een technisch team, dat moet bekijken hoe het plan het beste kan worden uitgevoerd, hoe de strijdende partijen uit elkaar kunnen worden gehouden, hoe de bevolking kan worden ontwapend en hoe de vluchtelingen kunnen worden geherhuisvest. Eerder was al besloten vijfhonderd man vredestroepen in Somalië te legeren; het is niet uitgesloten dat dit aantal nog wordt uitgebreid, al zal daarover pas een besluit worden genomen als het technische team zijn bevindingen heeft geformuleerd.

Boutros Ghali hekelde vorige week de Veiligheidsraad omdat die zich meer bezighoudt met de oorlog in het voormalige Joegoslavië en de rampzalige situatie in Somalië negeert.

De regering van Kenia heeft vanochtend een schip met driehonderd Somalische vluchtelingen, dat al vijf dagen voor de rede van de Keniase havenstad Mombasa ligt, toestemming gegeven daar af te meren. Aanvankelijk wilde de regering in Nairobi het schip naar een noordelijker gelegen haven laten varen, waar de vluchtelingen, in meerderheid vrouwen en kinderen, van boord zouden mogen. De kapitein heeft laten weten voor die reis niet genoeg brandstof te hebben. (Reuter, AP)