Urenco breekt met contract van 500 mln door in Japan

ROTTERDAM, 28 JULI. Het Nederlands-Brits-Duitse concern Urenco heeft zich voor het eerst een plaats op de Japanse markt voor commerciële uraniumverrijking verworven.

De grootste elektriciteitsproducent van Japan, Tokyo Electric Power Company (Tepco) heeft met Urenco een contract afgesloten ter waarde van 300 miljoen dollar (ongeveer 500 miljoen gulden) om gedurende tien jaar brandstof voor twee kerncentrales te leveren.

De Urenco-vestigingen in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland zullen elk een bijdrage aan de produktie voor Japan leveren. Het contract betekent een uitbreiding Urenco's omzet met ongeveer 10 procent. Tot nu toe heeft Urenco alleen een proefcontract in Japan, met Kansai in Osaka, de tweede elektriciteitsproducent van het land. Daarbij gaat het om de verrijking van nog bruikbaar uranium uit bestraalde splijtstofstaven van een reactor van Kansai. Deze eerder gebruikte brandstof is opgewerkt door een fabriek in Frankrijk.

Japan beschikt zelf niet over commerciële installaties voor uraniumverrijking. Tot nu toe lieten de Japanse elektriciteitsproducenten het door hen aangekochte uranium verrijken in de Verenigde Staten en Frankrijk, maar Tepco heeft besloten tot een verruiming van het aantal levenciers om meer zekerheden in te bouwen. Urenco gaat nu verrijkingsarbeid doen voor twee nieuwe centrales met kokend waterreactoren, die door Japanse firma's worden gebouwd, welke een licentie hebben verworven van General Electric in Californië. Een van de twee reactoren is van het type Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) met nieuwe "passieve' veiligheidsvoorzieningen.

Japan is een van de weinige landen met een duidelijk beleid om het gebruik van kernenergie voor elektriciteitsvoorziening uit te breiden. Voor alle 42 centrales die het land nu heeft, bestaan al langlopende contracten voor verrijking van uranium, maar uitbreiding van de markt voor Urenco zit vooral in de 11 centrales die nu in aanbouw zijn. Verder heeft Japan nog uitbreidingsplannen voor 20 centrales waarvan een deel in een vergevorderd stadium van voorbereiding.

Frankrijk heeft met 52 centrales het maximum-aandeel van kernenergie bereikt en beschikt zelf over verrijkingscapaciteit. In de meeste andere Westeuropese landen en in de Verenigde Staten is de toekomst van kernenergie onzeker en in de voormalige Sovjet-Unie worden wel plannen voor uitbreiding gemaakt, maar is de eerste zorg nu een betere beveiliging van de bestaande centrales.