Rotterdam gaat bezuinigen op stadsvernieuwing

ROTTERDAM, 28 JULI. De gemeente Rotterdam gaat bezuinigen op stadsvernieuwing.

Het tempo van de stadsvernieuwing wordt met ruim een derde teruggedraaid. Van de 13.500 woningen die volgens de oorspronkelijke planning tussen 1993 en 1996 opgeknapt zouden worden, worden er nu ongeveer 3.500 naar latere jaren overgeheveld. Daarnaast kondigen burgemeester en wethouders 17 "beheersingsmaatregelen' aan die samen voor de komende vier jaar een besparing moeten opleveren van ruim 80 miljoen gulden. Deze maatregelen houden onder meer huurverhogingen, bezuinigingen op gemeentelijke diensten en schrappen van voorzieningen in. Het Rotterdamse stadsvernieuwingsfonds sloot 1991 af met een tekort van ruim 40 miljoen gulden. Daarnaast staat nog een bedrag van bijna 200 miljoen aan lopende verplichtingen uit. Doorgaan op de oude voet betekent volgens wethouder P. Vermeulen van Rotterdam dat het lokale stadsvernieuwingsfonds tussen 1993 en 1996 jaarlijks ongeveer 40 miljoen gulden extra rood komt te staan.