Resultaat meeste oliemaatschappijen in VS onder druk

De resultaten van de meeste Amerikaanse oliemaatschappijen hebben over het afgelopen kwartaal een teruggang te zien gegeven. Van Mobil bedroeg de winst in het tweede kwartaal 255 miljoen dollar tegen 445 miljoen dollar in de gelijke periode vorig jaar.

Per aandeel daalde het resultaat van 1,08 tot 0,60 dollar. De omzet steeg van 14,5 tot 15,2 miljard dollar (25,5 miljard gulden). De aanhoudende recessie heeft enkele investeringen van Mobil vertraagd. Zo zal de oliemaatschappij in 1992 slechts voor 4 miljard dollar investeren tegen 5,4 miljard dollar vorig jaar. Verder wil Mobil dit jaar 600 miljoen dollar meer activa verkopen dan in 1991.

Olieproducent Chevron heeft het resultaat voor belastingen in het tweede kwartaal zien toenemen tot 389 miljoen dollar tegen 264 miljoen dollar in de overeenkomstige periode vorig jaar. Het netto kwartaalresultaat viel door voorzieningen in verband met herstructureringen echter 34 miljoen dollar lager uit op 350 miljoen dollar.

De omzet nam toe van 9,7 tot 10,6 miljard dollar. Over de eerste zes maanden bedroeg de winst 654 miljoen, aanzienlijk minder dan de 941 miljoen in de eerste helft van 1991. De goede resultaten in de eerste helft van 1991 werden grotendeels veroorzaakt door de oorlog in de Golf, die de olieprijzen flink deed stijgen.

De concurrenten Exxon, Texaco en Occidental Petroleum maakten vorige week eveneens melding van lagere kwartaalresultaten. Exxon, een van de de grootste oliemaatschappijen in de wereld, behaalde een winst van 955 miljoen dollar, vijftien procent minder dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. Het nettoresultaat van Texaco daalde van 269 tot 245 miljoen, terwijl de kleinste van het trio, Occidental, de kwartaalwinst zag halveren van 147 tot 75 miljoen dollar.

Een uitschieter was Phillips Petroleum dat in het tweede kwartaal van 1992 zijn winst zag toenemen van 16 miljoen dollar tot 104 miljoen dollar. De omzet daalde evenwel van 3,25 tot 3,1 miljard dollar.