Raad accepteert uitleg Havermans; Burgemeester ontkent kennis van geldtekort

DEN HAAG, 28 JULI. Burgemeester A. Havermans van Den Haag heeft gisteren voor de tweede keer tegengesproken dat hij aan het eind van de jaren tachtig op de hoogte was van de groeiende financiële problemen van de gemeente Den Haag.

De raadsfracties van PvdA, CDA en D66 hebben daarop met instemming gereageerd. Vorig jaar werd bekend dat het gemeentebestuur in de jaren tachtig ruim 260 miljoen gulden, een kleine tien procent van het stadsbudget, meer had uitgegeven dan ze zelf veronderstelde. Sindsdien voert Den Haag een lobby voor een rijkssteun van enige honderden miljoenen guldens.

Afgelopen zaterdag stelde Havermans in deze krant dat hem in de jaren tachtig “geen enkele aanwijzing” had bereikt dat “er uitgavenoverschrijdingen aankwamen”.

Twee voormalige topambtenaren van de dienst Financiën spraken daarover hun verbazing uit. Zij verwezen naar verscheidene voorbeelden die in hun ogen aangaven dat Havermans ervan op de hoogte was dat er in de jaren tachtig financiële problemen aan het onstaan waren.

De burgemeester stelt nu in een brief aan de gemeenteraad dat hij wel bekend was met de “risico's” die door het stadsbestuur met de uitgaven voor de stadsvernieuwing werden genomen. Deze informatie was evenwel ook bij de raad bekend, schrijft hij.

De burgemeester had daarentegen “geen enkele” kennis van het feit dat het tekort tot meer dan 260 miljoen gulden opliep. Volgens hem is ten onrechte “het beeld” ontstaan van “een burgemeester die gewaarschuwd is voor de problemen van Den Haag en die problemen heeft genegeerd”.

Na het reces zal Havermans “nader overleg” voeren met de fractievoorzitters over de vraag of er naar aanleiding van “mogelijk nog te volgen publikaties” reden is de discussie in de raad over de oude tekorten te heropenen.

De fractievoorzitter van het CDA, M. Santbergen, die afgelopen zaterdag aankondigde zo spoedig mogelijk schriftelijke vragen te stellen, heeft daarvan inmiddels afgezien.