Patriots naar Koeweit; VS handhaven harde positie tegenover Irak

BAGDAD/ WASHINGTON, 28 JULI. De Amerikaanse regering handhaaft nog haar harde opstelling tegenover Irak, hoewel de jongste crisis met de Verenigde Naties voorlopig opgelost lijkt. Het Pentagon stuurt Patriot-antiraketraketten naar Koeweit. In Bagdad stond vandaag inspectie van het ministerie van landbouw op het programma.

De Koeweitse VN-ambassadeur maakte bekend dat zijn land binnenkort gezamenlijke militaire manoeuvres met de Amerikanen houdt. Tegenover verslaggevers in New York wees hij erop dat Irak mogelijk een nieuwe poging zal wagen het emiraat te bezetten. Hij zei dat Iraks “toegenomen activiteit tegen de shi'ieten in het zuiden ons enige angst inboezemt dat Saddam terwijl hij zijn troepen in het zuiden concentreert de een of andere dwaze actie tegen Koeweit zou kunen ondernemen”. De Iraakse officiële pers en Iraakse leiders hebben de laatste weken weer verwezen naar Iraks rechten op Koeweit.

Het Amerikaanse ministerie van defensie stuurt acht Patriot-batterijen naar Koeweit van Amerikaanse bases in Duitsland. Ze worden bemand door Amerikaanse militairen en zijn, aldus functionarissen, bedoeld om Koeweit te bechermen tegen Iraaks Scud-raketaanvallen. De Patriot werd aanvankelijk geroemd wegens zijn prestaties tegen inkomende Scud-raketten, maar daar zijn later van diverse kanten vraagtekens bij geplaatst. Aan de andere kant zijn inspectie-teams van de VN in Irak druk bezig geweest Scud-raketten te vernietigen.

Al eerder was bekend dat een derde vliegdekschip naar het gebied onderweg was. De John F. Kennedy vertrok zo snel uit de Maagdeneilanden dat 50 opvarenden achterbleven.

“President Bush meent wat hij zegt over Saddam”, aldus een Pentagon-zegsman. Bush herhaalde gisteren zijn vastbeslotenheid het regime van Saddam Hussein te dwingen alle bepalingen van het staakt-het-vuren in de oorlog in het Golfgebied na te leven. De Amerikanen zouden zich met name zorgen maken over gemelde Iraakse bombardementen op shi'itische rebellen in het zuiden van het land.

De voorzitter van de Speciale ontwapeningscommissie voor Irak van de VN, Rolf Ekeus, zei gisteren dat Irak had beloofd niet verder tussenbeide te komen bij de opsporing en ontmanteling van zijn massa-vernietigingswapens. “Maar mijn ervaring is zodanig, dat ik dat niet zomaar kan geloven”, zei Ekeus, die in de jongste crisis eindeloos met de Irakezen heeft onderhandeld. Ekeus is zelf nu in Bagdad voor de inspectie van het ministerie van landbouw, die oorspronkelijk begin juli zou plaatshebben maar vervolgens drie weken door Bagdad werd tegengehouden.

Irak zelf intussen bleef de bereikte regeling met de VN als een overwinning toejuichen. “Deze overwinning heeft de vaste nationale wil belichaamd van de Irakezen om (..) zich te verzamelen rondom het leiderschap van president Saddam Hussein, die de slag leidde (..) met grote moed en wijsheid”, onderstreepte premier Mohammad Hamza al-Zubeidi. Vice-premier Tareq Aziz zei dat de Veiligheidsraad van de VN voor het eerst is gedwongen rekening te houden met Bagdads voorwaarden voor wapeninspectie. Irak had inspectie door een groep deskundigen uit neutrale landen geëist; uiteindelijk gingen de VN ermee akkoord geen inspecteurs uit landen van de anti-Iraakse coalitie het ministerie van landbouw in te sturen. Twee Amerikaanse leden van het team blijven buiten het ministerie. (Reuter, AP, AFP)