Democraten in Congres dreigen met blokkade van handelsakkoord VS

WASHINGTON, 28 JULI. Het Amerikaanse Congres dreigt het aanstaande vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico te blokkeren als er geen fundamentele wijzigingen worden aangebracht die meer garanties bieden voor het milieu en het behoud van banen in de VS.

De waarschuwing kwam gisteren van Richard Gephardt, de leider van de Democratische meerderheid in het Congres. Hij deed zijn aanval gisteren tijdens een toespraak op het Instituut voor Internationale Economie in Washington. In het weekeinde kwamen de ministers van handel van Mexico, de VS en Canada in Mexico bijeen om de laatste hand te leggen aan het akkoord, dat zeer binnenkort wordt verwacht. De onderhandelingen over het akkoord begonnen ruim een jaar geleden.

Een eventuele blokkade van het Congres zou uiterst ongelegen komen voor president Bush, die had gehoopt het akkoord vlak voor de presidentverkiezingen op 3 november te kunnen tekenen en daar politiek munt uit te slaan. Mocht er voor 3 augustus geen akkoord zijn bereikt, dan wordt de "bezinningstermijn' van drie maanden tijdens welke het Congres zich volgens de wet over het akkoord moet buigen, overschreden en kan het akkoord pas na de verkiezingen worden getekend.

Volgens Gephardt is “ongecontroleerde vrijhandel iets uit het verleden” en kunnen de zorg voor het milieu en het behoud van werkgelegenheid niet los worden gezien van handel. Hij zei ook dat het akkoord een “groeimachine” kan worden, maar alleen als het op de juiste manier is opgesteld. “Dit akkoord kan en moet beter”, aldus Gephardt.

Verwacht wordt dat de Democratische presidentskandidaat Bill Clinton zich achter de kritiek van Gephardt zal scharen. Clinton heeft eerder gezegd dat hij voorstander is van het akkoord, op voorwaarde dat het geen banen kost. De vakbonden zijn tegen het akkoord. Zij vrezen dat veel bedrijven naar het zuiden van de VS zullen verhuizen om zo goedkope arbeidskrachten uit Mexico te kunnen aantrekken.

Het akkoord zou het aantal handelsbeperkingen tussen de VS, Mexico en Canada sterk verminderen en een vrijhandelszone creëren met 360 miljoen inwoners die tezamen jaarlijks voor 6 triljoen dollar aan goederen en diensten produceren. Vooral voor landbouwprodukten, auto's en textiel zouden minder beperkingen gelden. Ook zou de Mexicaanse financiële markt opengesteld worden voor Amerikaanse en Canadese bedrijven. De Amerikanen zouden ook graag toegang krijgen tot de Mexicaanse olie-industrie, maar de Mexicaanse grondwet verbiedt elke rol voor buitenlanders in de olie- en gassector. (Reuter, AP)