Bezuiniging op verslavingszorg

DEN HAAG, 28 JULI. De 23 gemeenten die gebruik maken van de tijdelijke financieringsregeling verslavingszorg voor de opvang van verslaafden moeten volgend jaar vijf procent van hun subsidie inleveren.

Minister d'Ancona (WVC) schrijft aan de betrokken gemeenten en aan de Tweede Kamer dat zij de bezuiging zal verwerken in de begroting voor 1993. Het gaat om een besparing van 3,3 miljoen gulden die voorkomt uit de bezuinigingen die vorig jaar bij de Tussenbalans werden afgesproken in het kabinet. Het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs wordt met een half miljoen gulden gekort.