België verbiedt reclame voor tabak

Niet bekend

Minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx, een Waalse socialiste, zal deze week nog de industrie en vertegenwoordigers van organisaties die het roken bestrijden, inlichten over haar voornemen om de tabaksreclame vanaf september te verbieden. Uitzonderingen op het verbod zouden alleen gemaakt kunnen worden voor sponsoring van culturele manifestaties en sportevenementen. Daarvoor moet dan telkens toestemming worden gevraagd aan het ministerie.

Met de Belgische maatregel moeten de tabaksfabrikanten in Europa opnieuw een stapje terug doen. Maar tot dusver zijn de twaalf lidstaten van de EG het steeds niet eens geworden over het invoeren van een algeheel verbod op tabaksreclame in de hele gemeenschap. Afgelopen najaar verzetten Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland zich tegen zo'n gemeenschappelijk verbod. Staatssecretaris Simons zei toen dat hij een reclameverbod een “te zwaar middel” vindt, en dat “zelfregulering” door de industrie voldoende is. Desondanks pleitte het Europese Parlement begin dit jaar opnieuw voor een algeheel verbod.

Sinds 1989 is het binnen de EG wel verboden om op televisie reclame te maken voor sigaretten en andere rookwaren. Ook moet op pakjes sigaretten de waarschuwing staan dat roken de gezonheid schaadt. Begin deze maand is die bepaling verder aangescherpt: er moet nu expliciet worden vermeld dat roken kanker of hartkwalen kan veroorzaken. Deskundigen schatten dat jaarlijks 430.000 à 440.000 mensen in de EG overlijden als gevolg van roken.

De Belgische uitgevers vrezen verlies van advertentie-inkomsten als gevolg van het reclameverbod. Nu al moeten alle advertenties voor tabaksprodukten van te voren worden voorgelegd aan het ministerie van volksgezondheid. Volgens een woordvoerder van de Federatie van de Weekbladen gebeurt het regelmatig dat het ministerie zo'n advertentie afkeurt.

Volgens de woordvoerder zijn de uitgevers vooral bang voor “een domino-effect”: “Nu gaat het om tabak, straks zijn auto's, speelgoed en geneesmiddelen aan de beurt”. Enkele jaren geleden al ondertekenden de Belgische auto-fabrikanten een gedragscode waarbij ze beloofden de snelheid van een auto niet breed uit te meten in de reclame.

Een woordvoerder van de tabaksverwerkende industrie zei vanochtend dat een reclameverbod indruist tegen het recht op vrije meningsuiting, maar dat zo'n verbod praktisch geen invloed zal hebben op de consumptie. Vorig jaar gaven de Belgische fabrikanten 13 procent minder uit aan reclame, terwijl de consumptie met 1,5 procent steeg. In de tien jaar daarvoor verdubbelde het totale reclamebudget, terwijl de consumptie 15 procent afnam.