Actie musici tijdens meesterklas verboden

AMSTERDAM, 28 JULI. De Kunstenbond FNV mag tijdens de Internationale Dirigenten Meesterklas in augustus geen actie voeren tegen de voorgenomen bezuiniging op de omroeporkesten. Dat heeft de president van de rechtbank in Amsterdam, mr. B.J. Asscher, gisteren bepaald in het kort geding dat de NOS had aangespannen tegen de Kunstenbond FNV.

De NOS wilde via het kort geding voorkomen dat de musici van het Radio Symfonie Orkest de meesterklas zouden verstoren. De 34ste Internationale Dirigenten Meesterklas, waaraan zo'n dertig dirigenten uit de hele wereld meedoen, wordt van 11 tot en met 29 augustus in Hilversum gehouden. Het openbare slotconcert vindt plaats op 29 augustus in het Amsterdamse Concertgebouw.

Asscher acht eventuele acties tijdens de meesterklas op voorhand onrechtmatig omdat de deelnemers een bijzonder groot maatschappelijk belang hebben bij het doorgaan van de meesterklas, vooral als springplank voor een mogelijke carrière. Ook zou de dreiging van een actie de deelnemers negatief kunnen beïnvloeden, waardoor zij minder presteren, aldus het oordeel van de rechtbankpresident.

Volgens Asscher resteert bovendien na 29 augustus voldoende tijd om tegen de voorgenomen bezuinigingen van tien miljoen gulden te protesteren. Pas eind dit jaar neemt minister d'Ancona van WVC een besluit over de voorgestelde kortingen op de omroeporkesten, na onder meer adviezen van de Mediaraad en de Raad voor de Kunst.

Piet van Buul, algemeen secretaris van de Kunstenbond FNV, reageerde teleurgesteld op de uitspraak van de rechter. Hij kondigde aan de leden op te roepen zich bij de uitspraak neer te leggen. Op 17 augustus komt het actiecomité, dat bestaat uit vakbondsbestuurders en orkestleden, bijeen om zich te beraden over mogelijke acties.

M. Ferares van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond zei in een eerste reactie zich niet neer te leggen bij de uitspraak van de rechter. De bond zal haar leden wel degelijk oproepen actie te voeren tegen de voorgenomen bezuinigingen. De NTB is geen partij in het geding en acht de rechtzaak “pure intimidatie van de kant van de NOS”.