Vut-leeftijd in België gaat omhoog

BRUSSEL, 27 JULI. De Belgen moeten in de toekomst weer langer werken. De leeftijd voor vervroegde pensionering, die dit jaar van 55 naar 56 jaar werd opgetrokken, zal met ingang van 1 januari 1994 opnieuw met een jaar worden verhoogd. In 1997 wordt de algemene VUT-leeftijd 58 jaar.

De Belgische minister van tewerkstelling en arbeid, Miet Smet, heeft hierover in het weekeinde een akkoord bereikt met de sociale partners. De maatregel past in de omvangrijke bezuinigingsoperatie waaraan de Belgische regering momenteel werkt. Uitzonderingen blijven mogelijk voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren: daar mogen de werknemers al op 52-jarige leeftijd met vervroegd pensioen en in sommige uitzonderingsgevallen zelfs al op 50-jarige leeftijd.

In tegenstelling tot Nederland kent België een algemene wettelijke regeling voor vervroegde pensionering. In 1986 kregen alle werknemers in België het recht om op 55-jarige leeftijd te stoppen met werken. De overheid draagt 60 procent bij aan de uitkering van de VUT-ters. In Nederland is vervroegde uittreding een aangelegenheid die wordt geregeld tussen werkgevers en werknemers. In de meeste Nederlandse bedrijfstakken schommelt de VUT-leeftijd rond de 60 jaar.

Vervroegde pensionering is populair geworden als methode voor bedrijven om gemakkelijk overtollig personeel kwijt te raken. Werknemers beschouwen vervroegde pensionering inmiddels als een verworven recht. Maar de kosten van het systeem zijn voor de Belgische staat steeds zwaarder gaan wegen. In 1990 werden de regels al enigszins verscherpt en moesten de werkgevers voortaan een bijdrage betalen.

Mede daardoor is het aantal VUT-ters in België al iets verminderd. Vorig jaar genoten 141.000 mensen van vervroegd pensioen, nu staan 121.000 mannen en 17.600 vrouwen als VUT-ter geregistreerd. Zij kosten de schatkist ongeveer 45 miljard frank (ongeveer 2,5 miljard gulden). Een woordvoerder van het ministerie kon vanochtend nog niet zeggen welke besparing de verhoging van de VUT-leeftijd zal opleveren.

In België bestaan tal van uitzonderingen op de algemene leeftijd van vervroegde pensionering. Zo mogen werknemers die 38 jaar achter elkaar hebben gewerkt ook in de toekomst op 55-jarige leeftijd stoppen. In de textielsector geldt een VUT-leeftijd van 53 jaar (wordt 54 jaar in 1994). Bij Cockerill-Sambre kan men al op 51-jarige leeftijd vervroegd met pensioen gaan (wordt 54 jaar eind 1994). Werknemers van bedrijven die in acute moeilijkheden verkeren of die een ingrijpende herstructurering ondergaan, hebben vanaf hun 52ste jaar recht op een VUT-uitkering, zo is minister Smet overeengekomen met de sociale partners.