Verkopers moeten weg uit Vondelpark

AMSTERDAM, 27 JULI. Afgelopen weekend heeft de Amsterdamse politie zeker 140 illegale straathandelaren uit het Vondelpark gestuurd.

De laatste tijd ontstond op zondag in het park een spontane vrijmarkt, waar ook beroepshandelaren hun waren aan de man brachten. De agenten van het wijkteam Koninginneweg besloten tot hun schoonmaakactie na klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast van straatmuzikanten die in het kielzog van de verkopers naar het park trokken. Ook de stadsreiniging en de dienst groenvoorziening klaagden over vervuiling en schade aan de beplanting door de spontaan gegroeide vrijmarkt. Straatverkoop zonder vergunning is in Amsterdam verboden, maar werd tot nu toe op bepaalde plaatsen, zoals het Vondelpark, gedoogd. De politie heeft aangekondigd de komende weken regelmatig controles in het Vondelparkt te zullen houden.