Spoedoverleg over toelating; Vluchtelingen gestrand bij grens Slovenië

DEN HAAG, 27 JULI. Een groep van ruim driehonderd gestrande vluchtelingen uit Bosnië-Herzegovina wacht sinds vanmorgen op toestemming van Nederland om hun reis te hervatten. De vluchtelingen bevinden zich aan de grens tussen Kroatië en Slovenië.

De groep was op weg naar Nederland. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) en staatssecretaris Kosto (justitie) voerden vanochtend spoedoverleg over het al dan niet toelaten van de vluchtelingen, die niet over de vereiste visa beschikken.

Zodra Nederland zich garant stelt voor de opvang zullen Kroatië en Oostenrijk de zes bussen met Bosniërs vrije doorgang bieden. De vluchtelingen zullen vooralsnog bij gastgezinen worden ondergebracht. Volgens de laatste berichten uit Genève zijn in totaal 2,5 miljoen mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld. Van hen wordt het merendeel opgevangen door omringende landen.

Het initiatief om de gestrande vluchtelingen per bus naar Nederland te laten komen is in Zagreb genomen door de stichting Merhamet die zich inzet voor de opvang van vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië. Gistermiddag werd de Nederlandse afdeling van de stichting, die zich bevindt in Rotterdam, telefonisch vanuit Zagreb op de hoogte gesteld van de mogelijke komst van de vluchtelingen die niet beschikten over een doorreisvisum voor Oostenrijk en daarom van de Sloveense autoriteiten geen toestemming kregen verder te rijden.

Volgens mevrouw H.A. de Jong van de stichting Merhamet is gistermiddag meteen contact opgenomen met het Rode Kruis dat zich vervolgens heeft gewend tot het ministerie van justitie. Met name Justitie was onaangenaam verrast door het initiatief van de Zagrebse organisatie. Justitie vindt het onverstandig om mensen uit te nodigen “zonder aan de consequenties te denken”.

In Duitsland zijn vanmorgen vroeg de laatste van 5.162 Bosnische vluchtelingen aangekomen die dit weekeinde met zes treinen uit Kroatië zijn opgehaald. Het transport volgde op het besluit van de Duitse regering om vijfduizend vluchtelingen extra op te nemen. Duitsland, waar zich 200.000 vluchtelingen bevinden, heeft inmiddels een dringend beroep gedaan op de overige Europese landen meer vluchtelingen toe te laten. Volgens de laatste cijfers van het Hoge Commissari aat voor de Vluchtelingen (UNHCR) bevinden zich op dit moment 60.000 vluchtelingen in Hongarije, 44.000 in Zweden terwijl 17.000 vluchtelingen zijn toegelaten tot Zwitserland. Italië heeft er 7.000 opgenomen. Kroatië herbergt er 700.000, drieduizend meer dan Servië waar 400.000 vluchtelingen geregistreerd staan. Slovenië heeft laten weten niet meer dan de huidige 60.000 vluchtelingen te kunnen herbergen. Op dit moment bevinden zich ruim 10.000 ontheemden uit het voormalige Joegoslavië in Nederland.

Pag 3: Rode Kruis: vierhonderd vrijwilligers

Dit weekeinde vertrokken de treinen van de Bundesbahn naar de Kroatische stad Karlovac. De vluchtelingen die ze zouden meenemen, waren allen afkomstig uit een konvooi van 8.000 vluchtelingen die drie dagen eerder uit de Bosnische stad Bosanski Novi naar Karlovac waren overgebracht. Daar hadden ze in een sporthal of onder de blote hemel overnacht. Sommigen waren afkomstig uit Bosanski Novi zelf, anderen uit omliggende dorpen. Van de 8.000 mensen verdwenen er 3.000 na aankomst uit het zicht. Van de overgebleven 5.000 gaf een groot deel te kennen naar Duitsland te willen gaan maar sommigen wilden in Kroatië blijven omdat ze daar familie of kennissen hadden bij wie ze onderdak konden vinden. Het contingent van 5.000 werd aangevuld met andere vluchtelingen. Van een echte selectie was volgens de Duitse ambassadeur in Kroatië, H. Weisel, geen sprake.

Wel was zo mogelijk geprobeerd families intact te laten. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk bij gastgezinnen zullen worden ondergebracht. Inmiddels hebben zich in Duitsland al meer gastgezinnen aangemeld dan er vluchtelingen voorhanden zijn.

Volgens C. Peeters van het Nederlandse Rode Kruis kunnen de vluchtelingen vanaf zaterdag worden ondergebracht in de Willem 1 kazerne in Den Bosch. Die is berekend op de opvang van zeshonderd ontheemden. Deze week worden ook de twee andere kazernes voor opvang in gereedheid gebracht, de Adolf van Nassau kazerne in Zuidlaren en de Ernst Kasimir kazerne in Roermond.

Bij het Rode Kruis hebben zich inmiddels meer dan vierhonderd vrijwilligers gemeld voor opvang en begeleiding van de ontheemden in de kazernes. Het Rode Kruis schat het totaal benodigde vrijwilligers op 1.200. De organisatie kan putten uit een potentieel van 32.000 geregistreerde vrijwilligers.