Regiopolitie neemt 25 milieudelicten waar

ROTTERDAM, 27 JULI. Het regionaal bureau milieu van het politiekorps Haaglanden heeft vrijdag vanuit een hefschroefvliegtuig 25 overtredingen van milieuwetten waargenomen. Alleen al boven Den Haag werden tien overtredingen geconstateerd.

In vier gevallen ging het om de opslag van afvalstoffen en bouw- en sloopafval, in vijf gevallen om de opslag van vaten. Een keer werden er stoffen geloosd op oppervalktewater. Boven de gemeente Wassenaar werden eveneens tien overtredingen waargenomen. Hier ging het zeven maal om opslag van afvalsstoffen of bouw- en sloopafval en een maal om de opslag van mest. Twee maal werden mensen op heterdaad betrapt bij het verbranden van afvalstoffen. In Delft werd bij hetzelfde bedrijf op drie plaatsen een opslag van vaten geconstateerd. Pijnacker en Zoetermeer bleken vrijdag met een overtreding elk relatief schone gemeenten.

Deze "milieu-surveillancevluchten' worden sinds een jaar een à twee keer per week uitgevoerd met een hefschroefvliegtuig van de dienst luchtvaart van de rijkspolitie. De heli is zo'n twee uur in de lucht en daarbij worden doorgaans een stuk of twintig overtredingen geconstateerd, aldus coördinator A.J. van Rijn. Vanuit de lucht worden foto's gemaakt van al wat er vanuit milieu-oogpunt verdacht uitziet. De foto's worden naar het politiebureau gestuurd waaronder de desbetreffende plek valt, zodat het plaatselijk korps een vervolgonderzoek kan instellen. Waar nodig is over het algemeen binnen twee à drie weken een proces verbaal opgemaakt of een bestuurlijke reactie in gang gezet. Wanneer een bedrijf op heterdaad wordt betrapt bij een lozing wordt meteen ingegerepen.

Van Rijn merkt wel dat men inmiddels weet dat er regelmatig een hefschroefvliegtuig van de milieupolitie in de lucht is. Hij constateert een verschuiving van lozingen en afvalverbranding naar de avonduren. Maar brand in de avondduren is veelal ook vanaf de weg te zien, en bovendien wordt 's zomers ook 's avonds gevlogen.