Politieke verklaring anti-rassendiscriminatie

DEN HAAG, 27 JULI. Premier Lubbers en Tweede-Kamervoorzitter Deetman zullen begin oktober namens kabinet en parlement een Algemene Verklaring tegen Rassendiscriminatie ondertekenen tijdens een bijeenkomst in het nieuwe parlementsgebouw.

De ondertekening zal plaatsvinden vlak voor de algemene beschouwingen, het belangrijkste politieke debat van het jaar. Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen drong de Tweede Kamer in een vrijwel Kamerbreed ondersteunde motie van Groen Links (alleen Janmaat stemde tegen) erop aan dat politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke oorganisaties zich “ondubbelzinnig verplichten” tot bestrijding van rassendiscriminatie.

De symbolisch bedoelde, vrij korte Algemene Verklaring, waarin de ondertekenaars verklaren zich ten volle in te zetten tegen racisme, is inmiddels al ondertekend door zo'n 75 procent van de ongeveer 60 landelijke maatschappelijke organisaties die het ministerie van binnenlandse zaken hiertoe heeft uitgenodigd. Onder die organisaties zijn de vakbonden, de werkgeversorganisaties, de Nederlandse Sportfederatie en de omroepen.

Deze Verklaring door officiele instanties moet overigens niet worden verward met het Appel tegen Vreemdelingenhaat, dat vorige maand aan minister Dales werd aangeboden. Deze petitie tegen het racisme werd ondertekend door 250.000 privé-personen.

Los van de Verklaring heeft het Nederlands Centrum Buitenlanders in samenwerking met het ministerie van binnenlandse zaken een "model antidiscriminatiecode' opgesteld. De bedoeling is dat de verschillende bedrijfssectoren in Nederland deze verklaring in een aan hun specifieke omstandigheden aangepaste vorm aannemen.