Machtsvertoon leger Libanon tegen milities

BEIROET, 27 JULI. Het Libanese regeringsleger heeft zaterdag mat groot machtsvertoon het hoofdkwartier van de grootste christelijke groep, de Libanese Strijdkrachten, en later ook kantoren van andere groepen, alle staatseigendom, overgenomen. Dat gebeurde in het kader van het regeringsstreven haar gezag te versterken en haar tegenstanders te verzwakken voorafgaand aan Libanons eerste verkiezingen sinds 20 jaar. Diplomaten en waarnemers in Beiroet waren echter van mening dat dit optreden averechts kan werken; zij wezen erop dat de christelijke militieleider Samir Geagea er eerder versterkt uit te voorschijn is gekomen.

Geagea, zijn vrouw, zijn ouders en een groep lijfwachten bleven nog 18 uur in een van de gebouwen van zijn hoofdkwartier nadat 500 militairen met 30 tanks zaterdag het complex in de Beiroetse wijk Karantina hadden omsingeld. Daardoor gaf hij zich volgens een waarnemer “het imago van slachtoffer van de pro-Syrische” krachten, met name in christelijke kringen die in principe niet veel om Geagea geven maar net als hij zijn gekant tegen de wens van de Libanese regering en zijn steunpilaar Syrië nog deze zomer verkiezingen te houden. Vrij algemeen heerst onder de christenen het gevoel dat de verkiezingen, die plaatshebben vóór het Syrische leger zich uit de steden naar de Oostlibanese Beka'a-vallei terugtrekt, zijn bedoeld om een Damascus-welgezind parlement op te leveren.

Duizenden mensen trokken later op de dag naar het maronitische patriarchaat ten noorden van Beiroet om patriarch Nasrallah Sfeir, een verklaard tegenstander van snelle verkiezingen, te vragen tussenbeide te komen. Sfeir beschuldigde de regering van partijtijdigheid: “Wij verwerpen dat de wet op de een van toepassing is en niet op de anderen, wij accepteren niet wat er zich vandaag afspeelt”, zei hij. De daaropvolgende legeractie tegen gebouwen in handen van andere groepen, met name het presidentieel paleis in het Shoufgebergte dat in handen was van Walid Jumblatts druzen, werd gezien als reactie op Sfeirs woorden.

De regering zegt dat Libanese troepen de veiligheid zullen waarborgen tijdens de verkiezingen. Die worden in drie fasen gehouden - op 23 en 30 augustus en 6 september - in achtereenvolgens Noord- en Oost-Libanon, Beiroet en het noordelijk berggebied, en het zuiden, omdat de regering tijd nodig heeft om haar troepen van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. (Reuter, AFP)