Japanse LDP boekt klinkende overwinning

TOKIO, 27 JULI. Bij de verkiezingen van gisteren voor het Japanse Hogerhuis heeft de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP) van premier Kiichi Miyazawa een klinkende overwinning behaald.

De LDP won 68 zetels, dat wil zeggen 29 zetels meer dan drie jaar geleden. Maar de LDP heeft, zoals ze zelf al had verwacht, haar meerderheid niet terug.

Schaduwzijde van de verkiezingen was dat de opkomst met 50,62 procent van de bijna 94 miljoen kiezers nog nooit zo laag is geweest. Bij de laatste verkiezingen in 1989 bedroeg het opkomstpercentage nog 65.

De socialistische SDPJ, Japans grootste oppositiepartij, die drie jaar geleden met groot succes de LDP haar meerderheid had ontnomen, leed een forse nederlaag. De socialisten behaalden 22 zetels tegenover 49 bij de laatste verkiezingen. Tot inzet van de verkiezingen had de SDPJ de onlangs aangenomen wet gemaakt, die voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de inzet van Japanse troepen in het buitenland mogelijk maakt voor vredesmissies van de Verenigde Naties.

De verkiezingsuitslag betekent een persoonlijke overwinning voor premier Kiichi Miyazawa. Hij wist door samenwerking met de gematigde oppositiepartijen een meerderheid voor de door de socialisten te vuur en te zwaard bestreden wet te bereiken. Daar staat tegenover dat de veruit grootste factie binnen de LDP, die van oud-premier Noboru Takeshita en LDP's vice-president en "kingmaker' Shin Kanemaru, sterker dan ooit uit deze verkiezingen tevoorschijn is gekomen, en Miyazawa behoort niet tot deze factie.

Ook de gematigden wonnen. De Komeito, Japans tweede oppositiepartij, die met de boeddhistische beweging is gelieerd, behaalde veertien zetels, een winst van vier vergeleken met 1989. De democratisch-socialisten wonnen een zetel en kwamen uit op vier zetels.

Rengo, die pacteerde met de socialisten en die drie jaar geleden is voortgekomen uit de acht miljoen leden tellende vakcentrale, behaalde nu geen enkele zetel, drie jaar geleden nog twaalf. De communisten wonnen een zetel vergeleken met drie jaar geleden.

Omdat eens in de drie jaar verkiezingen worden gehouden voor de helft van de 252 zetels van het Hogerhuis, ging het bij deze verkiezingen in feite niet om de vergelijking met 1989, maar om die met 1986. Toen won de LDP 72 zetels. Daarvan won ze er gisteren 68 terug en in feite heeft ze, met de 39 zetels na de slechte verkiezingen van 1989 die gisteren niet in het geding waren, nu dus minder zetels dan voor de verkiezingen. Zo consolideerde de SDPJ met 22 zetels haar resultaat van zes jaar geleden.

Maar door de uitslag van gisteren is de LDP vol vertrouwen dat ze bij de volgende verkiezingen, in 1995, het slechte resultaat van 1989 zal goedmaken en weer de meerderheid terugkrijgt in het Hogerhuis. Daarmee zou ze dan weer in beide huizen van het parlement over een royale meerderheid beschikken.

De in mei opgerichte Nieuwe Partij van Japan van oud-gouverneur en oud-LDP-parlementariër Morihiro Hosokawa, die als breekijzer wilde fungeren voor het bestaande politieke bestel, won gisteren vier zetels. Hosakawa, die zelf eerst niet mee wilde doen, is ook gekozen.

De politie kondigde gisteren aan een landelijk onderzoek te beginnen naar 100 gevallen van wetsovertreding, zoals het geven van steekpenningen.

    • Paul Friese