IMF maant Griekenland tot sanering van economie

ATHENE, 27 JULI. Griekenland moet haast maken met het terugdringen van de overheidsuitgaven en het aantal banen voor ambtenaren. Dat is nodig om de zwakke economie in de pas te brengen met die van de Europese Gemeenschap. Dat staat in het jaarrapport van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) over Griekenland.

Griekenland, het armste land in de EG en het enige dat niet meedoet in het Europese Monetaire Stelsel (EMS), is te traag met het invoeren van de beperkingen op de uitgaven, zo luidt het oordeel van het IMF. Het versoberingspakket waarmee de Griekse regering twee jaar geleden begon, heeft niet kunnen verhinderen dat de overheidsschuld toenam van 111,6 procent van het bruto binnenlands produkt in 1990 tot 116,2 procent in 1991. De toename van het overheidstekort heeft Athene ertoe aangezet meer geld te lenen.

Griekenland doet ook te lang over de belastinghervormingen en het aantal banen in de overheidssector is te groot. Verder is het IMF teleurgesteld over de resultaten van een ambitieus privatiseringsprogramma. Dat heeft dit jaar slechts geleid tot de verkoop van een grote staatsonderneming en van enkele kleine bedrijven.

Structurele hervormingen die de groei moeten stimuleren, zijn verder nodig om de vermindering van de inflatie niet in gevaar te brengen. De prijsstijging bedroeg in juni 15,1 procent op jaarbasis. In 1990 was de inflatie nog 22,8 procent.

Het IMF waarschuwt Griekenland dat het achterop raakt bij andere landen om de bepalingen van "Maastricht' te kunnen halen. “De regering is het nog niet eens over een programma dat in overeenstemming is met de criteria die in Maastricht zijn gesteld. Op dit moment zit Griekenland daar ver vanaf”, schrijft het IMF. Naar verwachting zal het Griekse parlement het verdrag deze week goedkeuren. (Reuter)