FAO: aantal ondervoeden in de wereld neemt af

ROME, 27 JULI. Het aantal ondervoede mensen in ontwikkelingslanden bedroeg aan het eind van de jaren tachtig ruim 780 miljoen. Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome.

Dit aantal betekende een verbetering ten opzichte van 1969, toen 941 miljoen mensen onvoldoende te eten hadden. Zet men het aantal ondervoeden af tegen het totale bevolkingsaantal, dan is de daling aanzienlijk hoger: in 1969 was nog 36 procent van de bevolking in ontwikkelingslanden ondervoed en nu 20 procent.

In Azië was er sprake van duidelijk vooruitgang, daar daalde het percentage ondervoeden van de bevolking van 40 tot 19. Het absolute aantal daalde van 751 miljoen in 1969 tot 528 miljoen eind jaren tachtig. De belangrijkste daling deed zich voor in het Verre Oosten.

In Afrika daarentegen verslechterde de toestand aanzienlijk. In twintig jaar steeg het aantal ondervoeden van 101 miljoen tot 168 miljoen. Volgens de gegevens van de FAO is thans een derde deel van de Afrikanen ondervoed.

Ook in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika was er geen sprake van vooruitgang. Absoluut gezien steeg het aantal ondervoede mensen daar met respectievelijk zeven miljoen en twaalf miljoen, omdat in deze gebieden de onstuimige aanwas van de bevolking geen gelijke tred hield met de economische groei.

Het FAO-rapport stelde dat als de totale voedselproduktie van de wereld op een doelmatige wijze zou worden verdeeld over de wereld, er nog sprake zou zijn van een overschot. (AFP, AP)