Beraad over Joegoslavië in Londen voortgezet

SARAJEVO, 27 JULI. De strijdende partijen in Bosnië-Herzegovina gaan vandaag opnieuw in Londen om de tafel zitten, ondanks het feit dat van de tot dusver gemaakte afspraken over een staakt-het-vuren niets is terechtgekomen. De Bosnische president heeft de voorzitter van het overleg, EG-bemiddelaar Lord Carrington, al laten weten dat zijn regering wel aanwezig zal zijn bij de besprekingen, maar niet zal onderhandelen, zolang de vorige afspraken niet zijn gehonoreerd.

De Britse regering organiseert eind volgende maand een internationale conferentie over de situatie in het voormalige Joegoslavië in een nieuwe poging de strijdende partijen op één lijn te brengen. Daarvoor heeft ze de Verenigde Naties, de Europese Gemeenschap alsook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, uitgenodigd. Vooral Frankrijk heeft de laatste tijd enkele malen aangedrongen op een dergelijke conferentie. De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, zei dat de conferentie is bedoeld om de uitkomsten te evalueren van de vredesinspanningen die EG-bemiddelaar Lord Carrington heeft ontwikkeld.

De Verenigde Naties hebben het afgelopen weekeinde hun pogingen opgegeven om voedsel te sturen naar de 70.000 omsingelde moslims in de Bosnische stad Gorazde. De bewoners van de al drie maanden belegerde stad zijn er zeer ernstig aan toe, maar de voertuigen van de VN slaagden er niet in de Servische blokkade te doorbreken. Twee VN-voertuigen reden op een mijn.

In Sarajevo was het vanmorgen weer betrekkelijk rustig, nadat zaterdag bij beschietingen 23 doden waren gevallen. (Reuter, AFP)