Bank van Japan verlaagt disconto

TOKIO, 27 JULI. De Bank van Japan heeft vandaag het disconto met een half procentpunt verlaagd tot 3,25 procent in een hernieuwde poging de zwakke economie te stimuleren.

De beurs van Tokio heeft er nog steeds geen vertrouwen in. De Nikkei, het koersgemiddelde van 225 geselecteerde fondsen, sloot vandaag 0,8 procent lager.

Het is sinds juli vorig jaar de vijfde verlaging van het officiële disconto, de rente die de centrale bank de andere banken in rekening brengt. De maatregel was zaterdag, een dag voor de verkiezingen van het Hogerhuis, al op grote schaal uitgelekt naar de media, wat in Japan twijfel heeft doen rijzen over de onafhankelijke reputatie van de Bank van Japan.

Vorige week maakten de koersen opnieuw een vrije val. De residentie van premier Kiichi Miyazawa was vrijdag de plaats voor spoedberaad naar aanleiding van de crisis op de beurs. Ook dit beraad diende als signaal aan de kiezer dat het kabinet de vinger aan de pols houdt. Er werd niets concreets besloten, behalve dan dat de regering niet in oktober, zoals eerst de bedoeling was, maar in september met maatregelen zal komen om de economie op te peppen.

De gouverneur van de centrale bank, Yasushi Mieno, zei vanmorgen op een persconferentie dat de belangrijkste reden voor de renteverlaging was dat consumptie en investeringen almaar niet aantrekken.

Pag 8: Wellicht nieuwe maatregelen als crisis op beurs aanhoudt

Bankgouverneur Mieno beklemtoonde dat de middelen van de Bank om geld goedkoper te maken beperkt zijn. De geldgroei is intussen vertraagd tot nog maar één procent. Minister Tsutomu Hata van financiën verklaarde op een aparte persconferentie van de renteverlaging een “goede invloed” te verwachten op de financiële instellingen en hij sloot nieuwe maatregelen niet uit als de crisis op de beurs aanhoudt.

Vooral de banken, de effectenhuizen en de onroerend-goedsector worden hard getroffen door de beurscrisis. Renteverlaging betekent lastenverlichting voor de debiteuren (vooral de onroerend-goedsector) van de banken die kampen met vele slechte leningen. Dat zijn leningen waarop de banken al zes maanden geen rente meer ontvangen doordat de debiteuren fors hebben verloren op hun aandelen waarin ze met geleend geld van de bank hebben gespeculeerd tijdens de bubble-economie. Ook de daling van de grondprijzen heeft de onroerend-goedfirma's en tal van zogeheten non-banken die als intermediair fungeerden in de problemen gebracht. De centrale bank ontkende echter dat de renteverlaging diende om deze sectoren te helpen.

Verlaging van de rente kan ook de beurs helpen. De Nikkei is sinds het hoogtepunt van de bubble-economie, eind 1989, al 60 procent in koerswaarde gedaald. Beleggen in aandelen en obligaties wordt relatief aantrekkelijker dan sparen bij de bank en dat kan de koersen doen opstuwen. En hogere beurskoersen helpen weer de banken die hun verborgen winsten op effecten door de koersval almaar zagen slinken en zodoende steeds voorzichtiger werden met het verstrekken van krediet aan bedrijven.

Niet bekend

    • Paul Friese