Uit het verschil in de toekenning van subsidies ...

Uit het verschil in de toekenning van subsidies aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven blijkt het belang van de peuter niet aan de orde te zijn.

H.J.M Kraaikamp, Rijksuniversiteit Groningen

Vooral bij het bedrijven van wetenschappelijk onderzoek dient men zich continu af te vragen: vind ik dat of vinden anderen dat ik dat moet vinden?

K.H. Lam, Rijksuniversiteit Groningen