Samenwerking Ohra en SNS gaat niet door

ROTTERDAM, 25 JULI. De verzekeringsgroep Ohra uit Arnhem en de coöperatieve spaarbank SNS Groep uit 's-Hertogenbosch hebben hun in 1990 begonnen overleg over de vorming van een gemengd financieel concern zonder succes beëindigd. De besprekingen leverden uiteindelijk onvoldoende aanknopingspunten voor een structurele samenwerking op, zo zeggen Ohra en SNS in een gisteren uitgegeven verklaring.

Enkele dagen geleden meldden de woordvoerders van de twee bedrijven al over haperingen in de besprekingen. Bestuursvoorzitter B.J.J.M. Huesmann van Ohra bleef toen nog optimistisch, maar wilde geen tijdstip meer noemen voor het afronden van het overleg.

Volgens Ohra waren er ontwikkelingen op de markt waardoor de fusie niet meer zinvol was. Bovendien zou de juridische structuur en de cultuur van de gesprekspartners dermate verschillend zijn dat het niet mogelijk was samen te werken, zo meldden de directies.

Bij Ohra richtte de aandacht zich tijdens de besprekingen in toenemende mate op zaken zoals de oprichting van de Ohra-bank (de vroegere verliesgevende London Amsterdam Merchant Bank). Ohra is ook fusiegesprekken begonnen met verzekeraar Aga. Ohra wil ook starten met een eigen, landelijk werkend ziekenfonds en de fusie met verzekeraar DEL in Amsterdam.

SNS verbreedde vorig jaar de basis door de overneming van de BdB-bank in Amsterdam. Bovendien is SNS bezig met de uitbreiding van het vestigingennet. Ohra kan SNS niet aan een netwerk helpen. Een fusie met de Centrale Volksbank zou voor SNS de mogelijkheden bieden 622 kantoren erbij te krijgen. De Centrale Volksbank is in het vizier gekomen omdat moeder Reaal van de Centrale Volksbank afwil. Verder lopen besprekingen tussen SNS en het Bouwfonds Limburgse Gemeenten, gericht op versterking van de positie op het gebied van hypotheken.

SNS en Ohra verklaarden in november 1990 te streven naar een vorm van samenwerking. De bank SNS en verzekeraar Ohra zouden gebruik maken van elkaars diensten. Door de samenwerking zou er een bankverzekeraar ontstaan.